Tag Archief van: drukdrainage

Aandacht in het NHD voor nieuw loket voor veenweideboeren

In het Noord-Hollands Dagblad van 17 jan. jl. stond een uitgebreid artikel over het nieuwe Loket veenweideboeren Noord-Holland. Lees hier het hele artikel uit het Noord-Hollands Dagblad

Er lopen meerdere proeven om de klimaatdoelen in 2030 te halen, maar de maatregelen zijn nú al nodig. Daarom is besloten dat boeren alvast aan de slag mogen. Voor subsidie voor verschillende maatregelen, zoals bijvoorbeeld klei op veen,  kunnen veenweideboeren terecht bij Water, Land & Dijken bij het Loket Veenweideboeren Noord-Holland. Dit dankzij financiering door Provincie Noord-Holland.

In samenwerking met Cono en Wij.Land heeft inmiddels heeft de 1e klimaat kennisworkshop voor agrariërs plaatsgevonden.