Tag Archief van: Controles Water Land en Dijken

Inzet WLD drone voor controles agrarisch natuurbeheer

Water, Land & Dijken voert steekproefsgewijs controles uit voor het agrarisch natuurbeheer. Met het grote werkgebied en de vele hectaren waar agrarisch natuurbeheer op zit kostte dit tot nu toe veel tijd. Daarom heeft WLD een kleine drone waarmee de controles efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Ook kunnen we zo beter percelen controleren die ver achterin een polder liggen en niet direct vanaf de openbare weg bereikbaar/zichtbaar zijn. De controles met de drone vinden onaangekondigd plaats. In de voorwaarden horende bij het ANLb contract staat inzet van de drone ook beschreven. WLD voldoet aan de vigerende regelgeving voor drone vliegen. In Natura 2000 gebieden vliegen we alleen met toestemming van de TBO’s. Dus hoort en/of ziet u een drone boven uw land vliegen, dan kan deze mogelijk van WLD zijn.