Tag Archief van: CONO Kaasmakers

Veldbijeenkomst bloemenlinten in de Beemster

Hoe groeien bloemenranden en welke insecten hebben er profijt van? En hoe kun je een bloemenrand het beste beheren?  Afgelopen maandag, 11 september, was er een veldbijeenkomst op het akkerbouwbedrijf van de familie Francis voor de deelnemers aan bloemenranden.  Jan Rijnders, IVN afdeling Waterland, vertelde de aanwezigen van alles over insecten en hoe je een geschikte leefomgeving kunt creëren.

Beemster in Bloei

Sinds vorig jaar is Water, Land & Dijken één van de partijen van het initiatief Beemster in Bloei. Andere partijen zijn de gemeente Purmerend, CONO Kaasmakers en de Beemsterling. Alle agrarische ondernemers in de Beemster krijgen de kans om in het voorjaar een bloemenrand in te zaaien om zo de biodiversiteit te vergroten. Nieuw dit jaar is dat ook particulieren in het buitengebied mee konden doen. Met elkaar is er dit jaar ruim 23.000 m2 aan bloemenranden ingezaaid (vorig jaar was dat nog 8.660 m2). Dit oppervlak is ingezaaid bij 15 particulieren in het buitengebied en 20 agrarische bedrijven.

Maar niet alleen in de Beemster worden bloemenlinten gezaaid. Via de CONO hebben alle aangesloten veehouders de mogelijkheid om een bloemenlint in te zaaien.  En via het agrarisch natuurbeheer kunnen akkerbouwers akkerranden inzaaien.

Goed voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een prachtig gezicht

Bloemenranden dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit; ze helpen om de waterkwaliteit te verbeteren, trekken natuurlijk plaagbestrijders zoals lieveheersbeestjes aan, trekken gewasbestuivers zoals bijen aan, zorgen voor voedsel- en schuilmogelijkheid van insecten en vogels en geven kleur aan het landschap.

Diverse bloemenmengels ingezaaid

Vorige winter ontving het initiatief ‘Beemster in bloei’ uit het coöperatiefonds van de Rabobank een cheque van € 750,-. Deze bijdrage is onder andere  ingezet voor het aanleggen van een proefveldje. Op dit veldje bij akkerbouwbedrijf Francis zijn door loonbedrijf Wouters meerdere stroken ingezaaid met diverse bloemenmengsels. Deze zomer is gevolgd hoe de stroken zich ontwikkelen en of er bloemenmengsels zijn die meer verschillende soorten insecten aantrekken. Zo leren we steeds meer over de verschillende bloemenmengsels die beschikbaar zijn.

Foto: Ingrid de Boer

Donatie Rabo coöperatiefonds voor biodiversiteit

Deze week overhandigde Willem Landman (lid van de ledenraad Rabobank) namens het coöperatiefonds van de Rabobank een cheque van € 750,= voor het Beemsterfonds. Met o.a. dit bedrag willen we ook in 2023 met zoveel mogelijk agrariërs de Beemster in bloei zetten en daarmee een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de Beemster. We zijn dan ook heel blij met deze bijdrage aan het fonds.  Het Beemsterfonds is een samenwerking tussen Water, Land & Dijken, Cono Kaasmakers, de Beemsterling en gemeente Purmerend

 

.

Pilot Biodiversiteit van Cono Kaasmakers

Boeren willen best wat extra’s doen voor natuur en landschap. Tegelijkertijd is het wel zoeken hoe dat in te passen is binnen hun bedrijfsvoering en hoe ze daar voor gewaardeerd worden. Dit jaar gaat BoerenNatuur samen met CONO Kaasmakers in Noord-Holland uittesten of meer melkveehouders aan de slag willen met natuur en landschap via de Pilot Biodiversiteit Melkveehouderij. Water, Land & Dijken en ANV Hollands Noorden nemen de uitvoering van deze pilot op zich.

In deze pilot gaat het om 14 Cono melkveehouders in de zogenaamde witte gebieden; de gebieden waar geen vergoeding vanuit de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) mogelijk is. De 2 collectieven gaan samen met de benaderde veehouders uit deze gebieden onderzoeken wat er aanwezig is aan biodiversiteit en landschapselementen op hun bedrijven en wat er eventueel nog meer zou kunnen.

Dat gebeurt aan de keukentafel en tijdens een veldinventarisatie: doe je misschien al iets voor natuur en landschap en zou je nog meer willen doen? Belangrijke voorwaarden zijn dat het past bij het bedrijf, het gebied én wat het oplevert voor de natuur. Misschien wil een boer wel een natuurvriendelijke oever aanleggen of een botanische graslandrand of een perceel kruidenrijk grasland.

Na de inventarisatie worden de gekozen pakketten digitaal vastgelegd door de collectieven zodat het inzichtelijk wordt wat deze bedrijven aan biodiversiteit doen en welke landschapselementen er zijn. Dit is ook weer van belang voor de waardering die de Cono aan deze pilot gekoppeld heeft. De uitvoering van deze pilot gaat lopen in de zomer van 2021 en de evaluatie vindt in het najaar van dit jaar plaats.