Tag Archief van: bodem kan verbeterd

Levende veenbodems, wat tot nu toe gedaan en geleerd

We zitten inmiddels in het 2e jaar van het project Levende veenbodems. Vorig jaar is dit samenwerkingsproject met Wij.Land gestart met 24 WLD leden, met eerst een tweedaagse cursus over bodembiologie. Daarna zijn in het najaar bij alle deelnemers bodemmonsters op een perceel genomen en geanalyseerd op de Albrecht methode. Begin dit jaar heeft Joost van der Kroon (adviseur bodem- en natuur inclusieve landbouw) keukentafelgesprekken gevoerd met de deelnemende boeren.

Tijdens deze keukentafelgesprekken zijn de bodemmonsters besproken, bedrijfsspecifiek gemaakt en samen door inzicht naar toekomstige doelen geformuleerd. Veelal kwam naar voren dat er in de veenbodem een onbalans in de calcium-magnesium verhouding is, waardoor de bodemprocessen te weinig zuurstof krijgen. Ook een sporenelementen tekort was vaak aan de orde.

De motivatie en het enthousiasme van de ondernemers was hoog wat erg leuke gesprekken opleverde. Door de bodem te verbeteren kan de aankoop van externe stoffen zoals b.v. kunstmest en krachtvoer verkleind worden (misschien zelfs achterwege blijven)..

Onderdeel van het project zijn bodem kennisbijeenkomsten en veldexcursies. Hierbij op film een indruk van een recente bodem veldexcursie naar het bedrijf van boer Willem-Jan Jansen in Weesp, die al een aantal jaar werkt aan verbetering van die calcium-magnesium verhouding en over zijn ervaringen vertelt.