Tag Archief van: bodem is belangrijk

Leerzame ochtend over greppel plasdras

De (greppel) plasdras en bodem veldbijeenkomst in het kader van Kennis voor leden was een leerzame ochtend. Eerst gaf veldcoördinator Tanja Verbij een mini college over de grutto en over de verschillende functies van plasdras en het beheer. Daarna vertelde bodemcoach Dick-Jan Koster ons over het bodemleven en wat de gevolgen zijn van plasdras voor dat bodemleven. In het veld is de bodemgesteldheid van een plasdras bekeken. Zichtbaar was dat o.a. het aantal wormen en torren flink daalt onder plas dras omstandigheden. Maar in de profielkuil is ook gezien dat er nog duidelijke doorworteling van de bodem was en dus ook bodemleven. Op deze percelen wordt ruige mest opgebracht om na het seizoen het bodemleven weer op gang te krijgen.

Tijdens deze bijeenkomst zijn deelnemers die al jaren ervaring hebben met plasdras gekoppeld aan leden die voor het eerst een (greppel) plasdras gaan opzetten. Ervaringen zijn uitgewisseld en nieuwe kennis is opgedaan. “Een leerzame ochtend en gelukkig een zonovergoten ochtend!” aldus een van de deelnemers.

Levende veenbodems, wat tot nu toe gedaan en geleerd

We zitten inmiddels in het 2e jaar van het project Levende veenbodems. Vorig jaar is dit samenwerkingsproject met Wij.Land gestart met 24 WLD leden, met eerst een tweedaagse cursus over bodembiologie. Daarna zijn in het najaar bij alle deelnemers bodemmonsters op een perceel genomen en geanalyseerd op de Albrecht methode. Begin dit jaar heeft Joost van der Kroon (adviseur bodem- en natuur inclusieve landbouw) keukentafelgesprekken gevoerd met de deelnemende boeren.

Tijdens deze keukentafelgesprekken zijn de bodemmonsters besproken, bedrijfsspecifiek gemaakt en samen door inzicht naar toekomstige doelen geformuleerd. Veelal kwam naar voren dat er in de veenbodem een onbalans in de calcium-magnesium verhouding is, waardoor de bodemprocessen te weinig zuurstof krijgen. Ook een sporenelementen tekort was vaak aan de orde.

De motivatie en het enthousiasme van de ondernemers was hoog wat erg leuke gesprekken opleverde. Door de bodem te verbeteren kan de aankoop van externe stoffen zoals b.v. kunstmest en krachtvoer verkleind worden (misschien zelfs achterwege blijven)..

Onderdeel van het project zijn bodem kennisbijeenkomsten en veldexcursies. Hierbij op film een indruk van een recente bodem veldexcursie naar het bedrijf van boer Willem-Jan Jansen in Weesp, die al een aantal jaar werkt aan verbetering van die calcium-magnesium verhouding en over zijn ervaringen vertelt.