Tag Archief van: Bloemenrand

Oproep voor deelname in Beemster aan bloemenrand

Vorig jaar is er een start gemaakt met het initiatief ‘Beemster in bloei’. Dankzij de samenwerking met CONO Kaasmakers, gemeente Purmerend, Water, Land & Dijken en De Beemsterling is het Beemster Fonds tot stand gekomen. Ook particulieren hebben via crowdfunding een donatie aan dit fonds kunnen doen. Dankzij deze bijdragen aan het fonds konden de bloemenlinten in de Beemster gefinancierd worden. In 2022 hebben 15 deelnemers meegedaan aan dit initiatief waardoor er meer dan 3 km rand is ingezaaid.

Ook dit jaar gaan we door en hopen we nog meer meters bloemenranden in te zaaien. Doen jullie mee?
Bij deze nodigen wij jullie dan ook uit om deel te nemen aan ons initiatief “Beemster in bloei”.

Wat kun je verwachten als deelnemer?
1. Het zaadmengsel wordt kosteloos beschikbaar gesteld via het Beemster Fonds, er is keuze uit enkele zaadmengsels.
2. Strook van minimaal 1,5 meter breed, bij voorkeur 3 meter breed.
3. Het is wenselijk dat het bloemenlint zichtbaar is voor de burger.
4. Ook particulieren in het buitengebied kunnen dit jaar deelnemen. Hiervoor gelden wel enkele aanvullende voorwaarden.
5. Er wordt een vergoeding van 0,25 euro per m2 vanuit het Beemster Fonds uitgekeerd. (deze vergoeding geldt alleen voor bloemenranden op agrarische grond)
6. Als het inzaaien door de agrariër zelf wordt gedaan is er een tegemoetkoming gereserveerd.
7. Per aanmelding geldt een maximum van 1 hectare.

De volgorde van aanmelding is bepalend voor deelname aan het bloemenlint mocht het beschikbare budget overschreden worden.

Deelname
Dus ben je akkerbouwer, vleesveehouder, fruitteler, melkveehouder of paardenhouder in de Beemster? Of ben je particulier in het buitengebied? En heb je interesse in een bloemenlint op jullie perceel of wil je meer informatie? Stuur dan een mail voor 1 april 2023 naar secretariaat@waterlandendijken.nl. Wil je in de mail aangeven of je agrariër of particulier bent en om hoeveel meter bloemenlint het ongeveer gaat?

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op deze website: www.beemsterinbloei.nl