Tag Archief van: Biodiversiteit BIJ boeren

Doneeractie voor insectenhotels

Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Daar wil Water, Land & Dijken samen met onze boeren verandering in brengen!

De boerenerven zijn namelijk een belangrijk leefgebied voor vele soorten insecten en andere diersoorten. De erven zijn echter de laatste jaren steeds netter geworden met grotere schuren en minder ‘overhoekjes’. Dit is deels nodig voor een efficiënte bedrijfsvoering en om aan de eisen van organisaties als het waterschap en verzekeraars te voldoen, maar de biodiversiteit komt daarmee helaas wel in het gedrang. Met dit project willen wij meer biodiversiteit BIJ boeren creëren.

Een biodivers erf hoeft geen ‘oerwoud’ te zijn. Door variatie aan te brengen kan een erf al veel interessanter worden voor diersoorten als insecten, bijen, vlinders, (roof)vogels, egels en vleermuizen. Met enkele (fruit)bomen, struiken, een bloemenweide, een verwilderd hoekje, een composthoop, een kruidenhoekje en nestkasten krijg je al heel wat gedaan.

Komend jaar willen wij bij 100 boeren bloemenranden gaan aanleggen om de biodiversiteit op de erven te vergroten. Echter willen wij de bijen en insecten ook nestgelegenheid en een overwinteringsplek aanbieden. Daarvoor is de aanschaf van goede insectenhotels nodig, helaas hebben wij daar nu geen financiële middelen voor.

Het insectenhotel moet geen sierobject zijn, maar moet al alle kwaliteitseisen voldoen voor de insecten. Ze moeten aantrekkelijk zijn en geen schade veroorzaken aan het lijfje. Via deze actie hopen wij deze goede kwaliteit insectenhotels te kunnen aanschaffen om de insecten op het boerenerf te helpen!

Uw bijdrage, klein of groot, kan dit mogelijk maken! Link naar de doneeractie

Samen zorgen we voor meer biodiversiteit BIJ de boeren!