Tag Archief van: BGT check

Basisregistratie Grootschalige Topografie check

Grondgebruikers zijn of worden binnenkort door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgenodigd voor het doen van de BGT check. BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. Alle partijen die gebruik maken van kaarten moeten over naar hetzelfde systeem, de BGT. Dit kan ertoe leiden dat grenzen van percelen, sloten, enzovoorts anders komen te liggen. De RVO heeft dit aangepast in het systeem en van alle grondeigenaren wordt gevraagd deze nieuwe grenzen te checken. De nieuwe digitale kaart die hierdoor ontstaat vormt straks de nieuwe uiterste begrenzing van uw gewaspercelen, maar ook van de percelen waarop u Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) heeft afgesloten.

Als u een ANLb overeenkomst heeft zal de RVO de percelen na uw BGT overzetten naar Scan-GIS, het systeem dat wij gebruiken voor de intekening van het ANLb.

Wij moeten de komende tijd een groot deel van alle ingetekende ANLb percelen opnieuw bekijken en waar nodig corrigeren, zodat deze weer binnen de nieuwe begrenzingen van de BGT komen te liggen. Een enorme klus die we voor 15 mei geklaard moeten hebben om op tijd een nieuwe ANLb aanvraag te kunnen indienen.

15 mei lijkt nog ver weg, maar het vervelende is dat we ANLb percelen pas kunnen corrigeren als de BGT begrenzingen rond uw bedrijf definitief zijn vastgesteld. En dat is weer afhankelijk van het moment dat u de BGT check hebt doorlopen.

Als u een uitnodiging ontvangt willen we u vragen om daar vooral gebruik van te maken en hier niet te lang mee te wachten. Kijk kritisch naar de nieuwe BGT begrenzingen en controleer deze goed op fouten. In de BGT check kunt u stippen zetten op plekken waar u fouten ziet. RVO zal dan opnieuw naar de begrenzing kijken.

Pas als de BGT check helemaal is afgerond, inclusief eventuele herziening van de begrenzing door RVO, kunnen wij uw ANLb percelen gaan corrigeren.

Indien nodig nemen we hiervoor contact met u op.