Tag Archief van: Beemster in bloei

Veldbijeenkomst bloemenlinten in de Beemster

Hoe groeien bloemenranden en welke insecten hebben er profijt van? En hoe kun je een bloemenrand het beste beheren?  Afgelopen maandag, 11 september, was er een veldbijeenkomst op het akkerbouwbedrijf van de familie Francis voor de deelnemers aan bloemenranden.  Jan Rijnders, IVN afdeling Waterland, vertelde de aanwezigen van alles over insecten en hoe je een geschikte leefomgeving kunt creëren.

Beemster in Bloei

Sinds vorig jaar is Water, Land & Dijken één van de partijen van het initiatief Beemster in Bloei. Andere partijen zijn de gemeente Purmerend, CONO Kaasmakers en de Beemsterling. Alle agrarische ondernemers in de Beemster krijgen de kans om in het voorjaar een bloemenrand in te zaaien om zo de biodiversiteit te vergroten. Nieuw dit jaar is dat ook particulieren in het buitengebied mee konden doen. Met elkaar is er dit jaar ruim 23.000 m2 aan bloemenranden ingezaaid (vorig jaar was dat nog 8.660 m2). Dit oppervlak is ingezaaid bij 15 particulieren in het buitengebied en 20 agrarische bedrijven.

Maar niet alleen in de Beemster worden bloemenlinten gezaaid. Via de CONO hebben alle aangesloten veehouders de mogelijkheid om een bloemenlint in te zaaien.  En via het agrarisch natuurbeheer kunnen akkerbouwers akkerranden inzaaien.

Goed voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een prachtig gezicht

Bloemenranden dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit; ze helpen om de waterkwaliteit te verbeteren, trekken natuurlijk plaagbestrijders zoals lieveheersbeestjes aan, trekken gewasbestuivers zoals bijen aan, zorgen voor voedsel- en schuilmogelijkheid van insecten en vogels en geven kleur aan het landschap.

Diverse bloemenmengels ingezaaid

Vorige winter ontving het initiatief ‘Beemster in bloei’ uit het coöperatiefonds van de Rabobank een cheque van € 750,-. Deze bijdrage is onder andere  ingezet voor het aanleggen van een proefveldje. Op dit veldje bij akkerbouwbedrijf Francis zijn door loonbedrijf Wouters meerdere stroken ingezaaid met diverse bloemenmengsels. Deze zomer is gevolgd hoe de stroken zich ontwikkelen en of er bloemenmengsels zijn die meer verschillende soorten insecten aantrekken. Zo leren we steeds meer over de verschillende bloemenmengsels die beschikbaar zijn.

Foto: Ingrid de Boer

Oproep voor deelname in Beemster aan bloemenrand

Vorig jaar is er een start gemaakt met het initiatief ‘Beemster in bloei’. Dankzij de samenwerking met CONO Kaasmakers, gemeente Purmerend, Water, Land & Dijken en De Beemsterling is het Beemster Fonds tot stand gekomen. Ook particulieren hebben via crowdfunding een donatie aan dit fonds kunnen doen. Dankzij deze bijdragen aan het fonds konden de bloemenlinten in de Beemster gefinancierd worden. In 2022 hebben 15 deelnemers meegedaan aan dit initiatief waardoor er meer dan 3 km rand is ingezaaid.

Ook dit jaar gaan we door en hopen we nog meer meters bloemenranden in te zaaien. Doen jullie mee?
Bij deze nodigen wij jullie dan ook uit om deel te nemen aan ons initiatief “Beemster in bloei”.

Wat kun je verwachten als deelnemer?
1. Het zaadmengsel wordt kosteloos beschikbaar gesteld via het Beemster Fonds, er is keuze uit enkele zaadmengsels.
2. Strook van minimaal 1,5 meter breed, bij voorkeur 3 meter breed.
3. Het is wenselijk dat het bloemenlint zichtbaar is voor de burger.
4. Ook particulieren in het buitengebied kunnen dit jaar deelnemen. Hiervoor gelden wel enkele aanvullende voorwaarden.
5. Er wordt een vergoeding van 0,25 euro per m2 vanuit het Beemster Fonds uitgekeerd. (deze vergoeding geldt alleen voor bloemenranden op agrarische grond)
6. Als het inzaaien door de agrariër zelf wordt gedaan is er een tegemoetkoming gereserveerd.
7. Per aanmelding geldt een maximum van 1 hectare.

De volgorde van aanmelding is bepalend voor deelname aan het bloemenlint mocht het beschikbare budget overschreden worden.

Deelname
Dus ben je akkerbouwer, vleesveehouder, fruitteler, melkveehouder of paardenhouder in de Beemster? Of ben je particulier in het buitengebied? En heb je interesse in een bloemenlint op jullie perceel of wil je meer informatie? Stuur dan een mail voor 1 april 2023 naar secretariaat@waterlandendijken.nl. Wil je in de mail aangeven of je agrariër of particulier bent en om hoeveel meter bloemenlint het ongeveer gaat?

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op deze website: www.beemsterinbloei.nl