Artikelen door Susette Luger

Minisymposium Water, Land & Dijken

Donderdag 23 januari jl. vond in de Broekerkerk in Broek in Waterland het WLD minisymposium plaats met als thema ‘Boeren, het probleem of de oplossing? Hoe dan?’. Het minisymposium was georganiseerd voor relaties, samenwerkingspartners en overheden, ter gelegenheid van het afscheid van Sjaak Hoogendoorn als voorzitter van Water, Land & Dijken. Maar ook om hen […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 8. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.Elke nieuwsbrief lichten we een soort […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 7. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.Elke nieuwsbrief lichten we een soort […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 5. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.Elke nieuwsbrief lichten we een soort […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 4. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.Elke nieuwsbrief lichten we een soort […]

De koers van Water, Land & Dijken

Gisteravond is op de Algemene ledenvergadering het Beleidsplan 2020-2025 vastgesteld. De koers voor de komende vijf jaar is daarin vastgelegd. U vindt het filmpje over ons beleidsplan ook onder het kopje: Over ons – wat doen we – Beleid en resultaten. Klik hier voor het filmpje over ons Beleidsplan 2020-2025.

Een geslaagde Slotavond

Vrijwilligers en boeren praten na over het seizoen Na het gezamenlijke gedeelte waar Martine Bijman de algemene resultaten van het weidevogelseizoen presenteerde en Steven een lezing gaf over trekvogels, konden alle vrijwilligers met hun veldcoördinator bij een eigen stand napraten over hoe het seizoen was verlopen en de resultaten op grote plattegronden bekijken. Zie hier […]

Frank Wennekers wint de Gouden Grutto Pul 2019

Gouden Grutto Pul dit jaar voor veehouder Frank Wennekers uit Hobrede Frank Wennekers van ‘Boerderij Wennekers’ in Hobrede heeft een groot hart voor ‘zijn’ weidevogels. Op zijn veehouderij bedrijf doet hij op vele manieren aan weidevogelbescherming. De jury van de Gouden Grutto Pul reikte hem daarom dinsdagavond 5 november jl. tijdens de Weidevogel Slotavond in […]

Graslandmachines gratis voor leden

Water, Land & Dijken heeft twee graslandbeluchters en een woelpoot. Deze machines zijn gratis door de leden van WLD te gebruiken. Wil je een van de machines gebruiken? Klik hier voor meer informatie, via de bovenste menubalk onder het kopje ‘voor leden’.