Artikelen door Susette Luger

Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten

Vroeg of laat bemesten, geeft dat verschil in grasopbrengst en N-benutting? Dat wilden de 20 deelnemers van het tweejarige project ‘Bodemafhankelijk bemesten’ wel eens weten. In 2018 zijn ze samen met WLD, Zegveld en PPP Agro advies met het project gestart om meer te leren over het verminderen van uitspoeling en emissie van nutriënten in […]

Masterclass ‘Kruidenrijk grasland’ woensdag 29 mei a.s.

Masterclass ‘Kruidenrijk grasland’ Tijdens deze masterclass ‘Kruidenrijk grasland’ wordt u meegenomen in de wereld van de kruidenrijkdom. Onderzoeker Jan-Paul Wagenaar van het Louis Bolk Instituut zal u onder andere vertellen over de voordelen van kruiden in het rantsoen, de aanleg, het onderhoud en de productie van kruidenrijk grasland. Daarnaast zal een veehouder vertellen over zijn […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 3. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten.Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe. Vandaag is dat: […]

GLB-pilot van start

Tweejarige GLB-pilot van start in het Noord-Hollands en Utrechts veenweidegebied Tweejarig pilotproject In maart zijn we gestart met tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2021 of (waarschijnlijker) in 2022 van kracht wordt. Daarin zullen de betalingen sterker dan nu worden gekoppeld aan […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 2. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten.Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe. Vandaag is dat: […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 1. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten.Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe. Vandaag is dat: […]

Groen Goud herstel voor NH

Groen Goud Naar een Deltaplan Biodiversiteit voor Noord-Holland Vijftien Noord-Hollandse organisaties (terreinbeheerders, overige natuur- en milieuorganisaties, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en financiële instellingen) hebben de handen ineengeslagen om een provinciale invulling te geven aan het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Lees meer… Groen Goud Naar een Deltaplan biodiversiteitsherstel voor Noord-Holland

Masterclass ‘Water voor weidevogels’ woensdag 10 april a.s.

Masterclass ‘Water voor weidevogels’ Alleen voor leden: de masterclass zal plaatsvinden op woensdag 10 april in Oterleek. Deelname is gratis en de inloop is vanaf 9:30 uur. Het programma start op 10:00 uur. De masterclass zal rond 13:00 uur duren. Opgeven is verplicht en kan bij Winnie van der Kroon, via secretariaat@waterlandendijken.nl. Er kunnen maximaal […]