Artikelen door Susette Luger

Sjaak wint Gouden Mispel

Gouden Mispel voor Sjaak Gefeliciteerd Onze voorzitter Sjaak Hoogendoorn heeft gistermiddag uit handen van Jaap Dirkmaat, directeur van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de Gouden Mispel ontvangen voor zijn onnavolgbare inzet om landbouw en natuur samen op te laten gaan. Sjaak was voorgedragen door de gemeente Waterland. Van harte gefeliciteerd Sjaak!!!! Klimaatbeleid Nederland Jaap Dirkmaat gooide met […]

IPV op TV

Innovatieprogramma Veen op TV Op zondag 9 december om 09.55 uur is het Innovatie Programma Veen (IPV) onderwerp in het programma van RTL 7, Ondernemend Nederland. Het IPV is een programma waarin Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen gaan. Binnen het programma experimenteren we met peilgestuurde drainage en […]

Protest en hoe nu verder

Richtinggevende uitspraken bodemdaling: protest en hoe nu verder? Krachtig signaal vanuit de sector Het kan jullie bijna niet ontgaan zijn dat op dinsdag 3 december, de richtinggevende uitspraken betreft bodemdaling, besproken werden in de Provinciale Staten. Veel boeren met meer dan 50 trekkers hebben een krachtig signaal afgegeven welke gevolgen het voorgenomen beleid voor hun […]

Krachtige inspraak door voorzitter Sjaak Hoogendoorn bij Statencommissie Provincie NH

Maandagmiddag 3 dec. was de Statencommissie vergadering waar de notitie aanpak bodemdaling veenweidegebied Noord-Holland is besproken. Sjaak Hoogendoorn van WLD heeft hier middels inspraak de teleurstelling kenbaar gemaakt over de notitie en vooral de noodzaak om met elkaar om de tafel te gaan. Er is veel sympathie voor de insprekers, betrokkenen en de actie van […]

Drukbezochte bijeenkomst Koers provincie N-H tegengaan bodemdaling

Woensdagavond 28 november jl. was de bijeenkomst Koers provincie N-H tegengaan bodemdaling, georganiseerd door LTO Noord en de agrarische collectieven Water, Land & Dijken en Noord-Holland Zuid. Bijna driehonderd veenboeren waren aanwezig, en tevens gedeputeerde Cees Loggen en diverse Statenleden. De avond begon met een inleiding van voorzitter LTO Noord Rona Uitentuis, gevolgd door een […]

Uitnodiging bijeenkomst Koers provincie N-H tegengaan bodemdaling

Woensdag 28 november a.s. 20.00 uur in Hotel De Rijper Eilanden, uitnodiging bijeenkomst Koers provincie N-H tegengaan bodemdaling Aan: leden LTO Noord in Groot Waterland, Land van Leeghwater, Gooi, Vecht en Amstelstreek, Noordzeekanaalgebied, Kennemerland en Koggenland leden Collectieven Water, Land en Dijken en Noord-Holland Zuid Beste collega’s, De provincie Noord-Holland wil op 3 december a.s. […]

Agrariër Dirk Osinga winnaar Gouden Grutto Pul trofee

Donderdagavond ontving Dirk Osinga van Zorgboerderij Noorderhoeve in Schoorl de ‘Gouden Grutto Pul’. De agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken reikt deze trofee jaarlijks uit aan een boerenbedrijf dat zich het meest onderscheidde in weidevogelbescherming. ”Blij verrast en ontzettend leuk dat op deze manier de inzet van onze groep waadering krijgt” zegt Dirk. ”We hebben […]

Een bijzonder lang weidevogelseizoen

Vooruitlopend op de Slotavond van het weidevogelseizoen a.s. 8 november in De Rijper Eilanden alvast een terugblik. Het weidevogelseizoen van 2018 is al even ten einde. Er kan al voorzichtig geconcludeerd worden dat het een goed jaar is geweest voor de weidevogels in het werkgebied van Water, Land & Dijken. Zo’n 400 boeren hebben zich […]

Vijftig tinten wit over nieuwe markten voor melk

Dinsdagavond 16 oktober, inloop 20.30 uur in De Rijper Eilanden voor alle geïnteresseerden. De maatschappij vraagt steeds meer om andere typen melk. Welke tint wit kiest u? Valt er wel wat te kiezen? En wat wil de burger? Wat levert dit op in de melkprijs die u ontvangt? Wat kan de meerwaarde van uw lidmaatschap […]

Start aanleg Natuurvriendelijke Oevers

Op 15 augustus 2018 zijn we gestart in de Zeevang met Fase 1 van de aanleg van natuurvriendelijke oevers vanuit POP3 subsidie. We doen dit met 2 doelen. Voor de boer stopt dit de afkalving van zijn percelen en door de aanplant van riet en liesgras creëren we meer biodiversiteit. In Fase 1 gaan we […]