Artikelen door Susette Luger

Succesvol weidevogeljaar door agrarisch natuurbeheer

De agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken (WLD) heeft in veel weidevogelgebieden mooie resultaten gehaald in 2019. De weidevogels hadden weinig last van roofdieren. Samen met goed beheer zorgde dat voor veel ‘vliegvlugge’ jonge weidevogels. Foto is van Wessel du Mosch: grutto’s Lees hier het gehele persbericht over de weidevogelresultaten van 2019

Onze voorzitter spreekt in bij de commissie vergadering

Vanmiddag heeft Water, Land & Dijken voorzitter Sjaak Hoogendoorn ingesproken bij de Provinciale Staten commissie vergadering in Haarlem over de stikstof problematiek. Hij heeft een statement gemaakt, en een uitgestoken hand aangeboden om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor het stikstof probleem, die met elkaar gedragen moet worden. Wij hopen ten zeerste dat de […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 6. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten.Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe. Vandaag is dat: […]

Excursie Innovatie Programma Veen

Donderdag 26 september 13.00 uur excursie voor WLD leden Nieuwsgierig naar hoe het staat met de proefvelden natte teelten en de proefpercelen drukdrains in Assendelft, aangelegd als experiment rond bodemdaling? Op een proeflocatie bij Nauerna doet een melkveehouder ervaring op met veeteelt in natte omstandigheden, gebruik makend van grondwatermanagement op maat. In een waterrijk proefveld […]

Vacature

Vacature Wil jij je inzetten voor méér biodiversiteit in een aantrekkelijk agrarisch landschap? Dan zijn we naar jou op zoek! We zijn op zoek naar een: Veldcoördinator / junior projectleider Agrarisch Natuurbeheer       (32 -36 uur/week) Veldcoördinator Agrarisch Natuurbeheer (circa 1100 uur per jaar)         Deze functie is in te vullen met een 0-uren contract […]

Challenge Natuurinclusieve Landbouw

Startups en innovatieve agrarische ondernemers voor de Challenge Natuurinclusieve Landbouw gezocht! Provincie Noord-Holland zoekt startups, innovatieve MKB-bedrijven en boerenbedrijven met innovaties in natuurinclusieve landbouw voor het GO!-NH Accelerator programma! Meer weten of aanmelden? Klik hier voor flyer, bezoek de website van GO!-NH of registreer je voor informatiebijeenkomst van 5 september! Ook staat André Knol van […]

Boeren tellen mee

Vlinders in agrarisch gebied In Waterland-Oost zijn 4 boeren gestart met het monitoren van nachtvlinders op hun eigen bedrijf via de pilot BIMAG: Boeren Insecten Meetnet Agrarisch Gebied. Deze pilot is een samenwerking tussen BoerenNatuur, LTO Noord en de Vlinderstichting. In totaal doen 20 boeren in Nederland mee. Uit de studie van Kleijn et al. […]

Inhoudelijk jaarverslag 2018

Met trots presenteren wij het Inhoudelijk jaarverslag 2018 We zijn al een eind op weg in 2019, maar we zijn uiteraard heel trots dat we een mooi overzicht hebben over 2018, enkele projecten zijn in 2018 gestart, andere juist afgerond. Maar bovenal blijven we inzetten op de ingeslagen weg: ‘Sterk in plattelandsnatuur’. Onder het kopje […]

Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten

Vroeg of laat bemesten, geeft dat verschil in grasopbrengst en N-benutting? Dat wilden de 20 deelnemers van het tweejarige project ‘Bodemafhankelijk bemesten’ wel eens weten. In 2018 zijn ze samen met WLD, Zegveld en PPP Agro advies met het project gestart om meer te leren over het verminderen van uitspoeling en emissie van nutriënten in […]