Artikelen door Susette Luger

Geen honden op het boerenland

Water, Land & Dijken, vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, hoopt door dit bericht mensen zich meer bewust worden van het gevaar of overlast van loslopende honden op het platteland. Met bordjes ‘Verboden voor honden’, of ‘Honden aan de lijn’ wordt duidelijk gemaakt waar je wel of niet met je hond mag lopen. Water, Land […]

Wil je ook boerenzwaluwen op jouw bedrijf?

Vrijwilliger Ab spotte, afgelopen 30 maart, de eerste boerenzwaluw van dit jaar bij Uitdam. In de loop van april zul je steeds grotere groepen zwaluwen zien. Vanaf half mei tot augustus nestelen ze en brengen tot drie legsels van 3 tot 6 eieren groot. In de loop van september vertrekken ze weer naar Centraal-Afrika. Als […]

Aanvullende maatregelen in het veld

Gisteren heeft het kabinet aanvullende maatregelen gepresenteerd inzake de aanpak van het coronavirus in ons land. De LandschappenNL en de provinciale coördinatoren boerenlandvogels hebben zich vandaag gebogen over de vraag of dat tot een aanvullend advies in de richting van weidevogelbeschermers in het veld moest leiden. Op basis daarvan willen wij u graag het volgende meegeven. Alle […]

WLD kantoor gesloten maar we zijn bereikbaar

Om risico’s zo goed mogelijk te vermijden volgt Water, Land & Dijken het advies op van de overheid, RIVM en ArboNed en is het kantoor de komende drie weken gesloten. De medewerkers werken vanuit huis en zijn via de volgende contactgegevens bereikbaar: Contactgegevens kantoormedewerkers: Walter Menkveld, Directeur06-25341881, w.menkveld@waterlandendijken.nl Jan Kees den Rooijen, Financieel managerjc.rooijen@waterlandendijken.nl Winnie […]

Hoe uw optimale bemestingsmoment te bepalen?

Als u weet hoeveel, waar en wanneer u gaat bemesten en dat zowel voor zowel kunstmest als voor drijfmest heeft u de bemestingsstrategie zo goed als rond. De afgelopen twee jaar is een groep boeren in Noord-Holland onder begeleiding van het collectief en met ondersteuning van PPP-Agro Advies met deze vragen aan de gang geweest. […]

Boeren zetten land tijdelijk onder water voor de weidevogels

Vanaf half februari zetten zo’n 40 boeren in Midden Noord-Holland delen van hun grasland tijdelijk onder water. Met deze ‘plas-dras’-percelen bieden ze weidevogels voedselrijke en veilige plekken. Wegens succes in voorgaande jaren nam de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken het initiatief dit jaar nog meer hectare plas-drassen te realiseren en boeren van waterpompen te […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 8. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.Elke nieuwsbrief lichten we een soort […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 7. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.Elke nieuwsbrief lichten we een soort […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 5. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.Elke nieuwsbrief lichten we een soort […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 4. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.Elke nieuwsbrief lichten we een soort […]