Artikelen door Susette Luger

De koers van Water, Land & Dijken

Gisteravond is op de Algemene ledenvergadering het Beleidsplan 2020-2025 vastgesteld. De koers voor de komende vijf jaar is daarin vastgelegd. U vindt het filmpje over ons beleidsplan ook onder het kopje: Over ons – wat doen we – Beleid en resultaten. Klik hier voor het filmpje over ons Beleidsplan 2020-2025.

Een geslaagde Slotavond

Vrijwilligers en boeren praten na over het seizoen Na het gezamenlijke gedeelte waar Martine Bijman de algemene resultaten van het weidevogelseizoen presenteerde en Steven een lezing gaf over trekvogels, konden alle vrijwilligers met hun veldcoördinator bij een eigen stand napraten over hoe het seizoen was verlopen en de resultaten op grote plattegronden bekijken. Zie hier […]

Frank Wennekers wint de Gouden Grutto Pul 2019

Gouden Grutto Pul dit jaar voor veehouder Frank Wennekers uit Hobrede Frank Wennekers van ‘Boerderij Wennekers’ in Hobrede heeft een groot hart voor ‘zijn’ weidevogels. Op zijn veehouderij bedrijf doet hij op vele manieren aan weidevogelbescherming. De jury van de Gouden Grutto Pul reikte hem daarom dinsdagavond 5 november jl. tijdens de Weidevogel Slotavond in […]

Graslandmachines gratis voor leden

Water, Land & Dijken heeft twee graslandbeluchters en een woelpoot. Deze machines zijn gratis door de leden van WLD te gebruiken. Wil je een van de machines gebruiken? Klik hier voor meer informatie, via de bovenste menubalk onder het kopje ‘voor leden’.

Ecologisch slootschonen, zo doe je dat

Tips en adviezen hoe het beste de sloten te schonen en de natuur daarbij te sparen. Het is nu de tijd van het slootschonen. Door minder drastisch te schonen spaart u de natuur en bespaart u geld en tijd. Door op een ecologische manier te schonen wordt veel slootleven bespaart.  Wat is ecologisch slootschonen? Ecologisch […]

Succesvol weidevogeljaar door agrarisch natuurbeheer

De agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken (WLD) heeft in veel weidevogelgebieden mooie resultaten gehaald in 2019. De weidevogels hadden weinig last van roofdieren. Samen met goed beheer zorgde dat voor veel ‘vliegvlugge’ jonge weidevogels. Foto is van Wessel du Mosch: grutto’s Lees hier het gehele persbericht over de weidevogelresultaten van 2019

Onze voorzitter spreekt in bij de commissie vergadering

Vanmiddag heeft Water, Land & Dijken voorzitter Sjaak Hoogendoorn ingesproken bij de Provinciale Staten commissie vergadering in Haarlem over de stikstof problematiek. Hij heeft een statement gemaakt, en een uitgestoken hand aangeboden om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor het stikstof probleem, die met elkaar gedragen moet worden. Wij hopen ten zeerste dat de […]

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 6. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden. De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten.Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe. Vandaag is dat: […]

Excursie Innovatie Programma Veen

Donderdag 26 september 13.00 uur excursie voor WLD leden Nieuwsgierig naar hoe het staat met de proefvelden natte teelten en de proefpercelen drukdrains in Assendelft, aangelegd als experiment rond bodemdaling? Op een proeflocatie bij Nauerna doet een melkveehouder ervaring op met veeteelt in natte omstandigheden, gebruik makend van grondwatermanagement op maat. In een waterrijk proefveld […]