Artikelen door Susette Luger

Vrijwilligers gezocht voor foto’s Herkenning Kruidenrijk grasland app

Voor het PPS (Publiek-Private Samenwerking) project Herkenning Kruidenrijk Grasland is BoerenNatuur op zoek naar zoveel mogelijk foto’s van graslandpercelen uit verschillende delen van het land. BoerenNatuur hoopt dat vrijwilligers/deelnemers ANLb die dit seizoen in het veld actief zijn hier een bijdrage aan kunnen leveren door van een aantal graslandpercelen foto’s te maken via een app. […]

Deelnemers gezocht voor Bloeiende Boerensloot

Het project Bloeiende Boerensloot wordt in 2023 voortgezet. Daarvoor zijn we op zoek naar deelnemers die in de zomermaanden de vegetatie in en rond de sloot in beeld willen brengen. Wilt u dit jaar mee doen? Meer informatie over het project en de voorwaarden vindt u verder op onze website. of hier in de te […]

Loket Veenweideboeren Noord-Holland geopend

Vanaf vandaag kunnen boeren in het veenweidegebied van Noord-Holland cofinanciering ontvangen voor het nemen van klimaatmaatregelen op agrarische grond. Hiervoor is het Loket Veenweideboeren Noord-Holland opgericht. Het loket adviseert boeren over het nemen van klimaatmaatregelen met advies, passend bij hun situatie. Het voorziet ook in subsidie en ondersteunt bij de uitvoering. Kosteloos persoonlijk advies en […]

Diopsis camera geplaatst voor insecten monitoring

Woensdag 19 april heeft Water, Land & Dijken twee diopsis insectencamera’s in het veld geplaatst. Deze camera’s fotograferen alle langskomende insecten. 1 Camera is geplaatst op kruidenrijk grasland en de andere op een regulier gebruikt grasland. Met deze camera’s hopen wij meer inzicht te krijgen in de voedselbeschikbaarheid voor zangvogels en weidevogels. Het installeren van […]

Kievit en tureluur nest pal naast elkaar

Onze WLD huisfotograaf Loek Londo is tevens vrijwilliger weidevogelbescherming. Vrijdagochtend jl. was veld coördinator Willem Overweg met Loek op pad. Hoe dat was leest u hieronder in het vrolijke verslag van Willem: Vrijdagochtend was ik met onze huisfotograaf  Loek Londo in kader van weidevogel bescherming op pad. Uiteraard had Loek zijn fotoapparatuur bij zich. Loek had […]

Jaarverslag 2022

Ieder jaar maken we een inhoudelijk jaarverslag, met daarin onze activiteiten in woord en beeld gebracht. Bekijk hier de jaarverslag  2022 en van voorgaande jaren, veel leesplezier!

Natura 2000 beheerplannen ter inzage

De concepten van de Natura-2000 beheerplannen van de volgende gebieden liggen tot en met 27 april as. ter inzage: Polder Westzaan; Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder; Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. Bezwaar maken op inhoud van de N2000 plannen Indien u het niet eens bent met de inhoud van de plannen, kunt u hier bezwaar […]

Bepaling tegemoetkoming ganzenschade in NNN

De uitkering van ganzenschade en natuurgrond gaan niet altijd samen. Toch zijn er situaties waarin wel een tegemoetkoming in de ganzenschade uitbetaald wordt. De uitkering hiervan is afhankelijk van de eigendom- of pachtsituatie. Percelen in eigendom komen wel in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij percelen in pacht is het afhankelijk van de pachtovereenkomst of u […]

Scholekster broedplateaus worden geplaatst

Het Jaar van de Scholekster pakken we in ons werkgebied groots aan, met het plaatsen van 132 scholekster plateaus op 68 locaties in of bij boerensloten. Vrijwilligers hebben de materialen voorbereidt zodat ter plekke eenvoudig de plateaus gemonteerd kunnen worden. Inmiddels hebben al meerdere WLD leden de materialen opgehaald en zijn meteen aan de slag […]

Bodemcoach geeft praktische adviezen

In het blad Akkerwijzer staat een mooi drieluik interview over de ervaringen van drie bodemcoaches. Zij gaan via het Landbouwportaal kosteloos op bedrijfsbezoek voor kennis, onafhankelijk advies en praktische tips over de bodem. Ze vertellen over hun bezoeken aan akkerbouwbedrijven, het nut ervan en hoe belangrijk het is om regelmatig een schop in de grond […]