Artikelen door

Visdiefjes komen in een gespreid bedje

Binnen ons werkgebied is genoeg voedsel voor de visdiefjes maar weinig broedgelegenheid. Onze veldcoördinator Willem Overweg zag daar kansen. Met behulp van het ‘Betrekken bij Groen fonds 2020’ van @Landschap Noord-Holland kregen we de kans om broedgelegenheid te creëren voor de visdiefjes. Van visdieven is bekend dat ze een hele sterke voorkeur hebben om te […]

Webinar op 22 september: Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?

Het nieuwe GLB gaat vanaf 2023 toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Eén van de ideeën is om dat te doen via ecoregelingen en een puntensysteem. Agrariërs die op hun bedrijf ruimte maken voor houtopstanden of ecologische slootranden bijvoorbeeld, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en […]

Bodemdaling: experimenteren is essentieel

Persbericht: We weten al heel veel over de aanpak van bodemdaling, maar ook nog heel veel niet. Meer experimenteren is essentieel om de juiste keuzes te kunnen maken binnen een complex en urgent dossier. Dat concludeert het Innovatieprogramma Veen in de tussenrapportage ‘Een gewaagd initiatief’. Het IPV onderstreept daarmee de belangrijkste bevindingen van de Raad […]

Vlinders in het boerenland, zomer update

Over Beren en Pijlstaarten Vanaf 1 april startte het nieuwe vlinderseizoen en tellen 7 boeren WLD de nacht en/of dag vlinders op hun bedrijf. Zij doen allen mee aan het project; Boeren insecten meetnet agrarisch gebied (BIMAG). Inmiddels zijn de deelnemers heel gedreven met het monitoren van de nachtvlinders. Het leuke van het jaarrond meten […]

Jaarverslag 2019

Samen met onze leden agrarisch natuurbeheer in de praktijk tot een succes brengen, dat is voor ons een belangrijke taak. Maar ook de ontwikkeling van een nieuw GLB, het Innovatie Programma Veen, biodiversiteitsontwikkeling en boerderijeducatie. Dit is een greep uit de projecten in 2019 waar we de balans zoeken tussen een duurzaam perspectief voor onze […]

Gedeputeerde Ilse Zaal onthult bord ‘kleurrijke linten’

Vrijdagmiddag heeft Ilse Zaal, gedeputeerde Landbouw van Provincie Noord-Holland samen met Frank de Wit, voorzitter van Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Water, Land & Dijken een bordje onthuld bij een aangelegde natuurvriendelijke oever langs een sloot bij Zunderdorp, net ten noorden van Amsterdam. Water, Land & Dijken heeft de afgelopen twee jaar 25 km. Aan natuurvriendelijke […]

Visdiefeilandjes maken

Hulp gezocht voor het creëren van visdiefeilandjes Lijkt het je leuk om mee te helpen bij het maken van een schelpeneilandje waar de visdief kan broeden? Water, Land & Dijken heeft van de Provincie subsidie gekregen voor de aanleg van 15 nieuwe broedlocaties voor de visdief. Deze zullen gemaakt worden in bestaande plas-drassen binnen ons […]

Frank de Wit, een reactie op actualiteiten

De waarde van ondernemerschap Als kleine jongen bij mijn ouders op de boerderij wilde ik altijd boer worden. Ondanks allerlei andere activiteiten tussendoor is me dat, verbazingwekkend genoeg, gelukt. Toch lijkt het dat de wereld nu in brand staat. Corona, protesten, klimaatsverandering, polarisatie van de maatschappij. Menigeen van ons zal zich de afgelopen tijd afgevraagd […]

Vroege vogel voor nachtvlinders gezocht

Monitoring van nachtvlinders in Holysloot gezocht Voor een biologische (zorg)boerderij in Holysloot zijn we op zoek naar een vrijwilliger, die wil helpen met de monitoring van de nachtvlinders. Dit is onderdeel van het Bimag project dat we samen met de Vlinderstichting uitvoeren. Zie ook https://waterlandendijken.nl/boeren-tellen-vlinders-2/ Lees meer…..

Vitale weidevogels rapport klaar

Met het project ‘Vitale weidevogelstand’, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, EIS Kenniscentrum Insecten, Naturalis Biodiversity Center en Water, Land & Dijken, is een nieuwe plakvalmethode ontwikkeld. De plakvalmethode is laagdrempelig: veel mensen kunnen helpen bij het uitzetten en ophalen van de vallen. Het vereist weinig kosten voor de aanschaf van materialen en de automatische […]