Artikelen door

Investeren voor succes weidevogels in 2019

Eén van de factoren voor een succesvol weideseizoen is een open landschap. De predatoren van weidevogels gebruiken bomen, bosjes en verruigde rietkragen die midden in het weidevogelgebied liggen als uitkijkpost, dekking en nestgelegenheid. Door het verwijderen van deze elementen zorgen we voor een open landschap waarin weidevogels meer kans hebben. Subsidie Het is nu al […]

Nomineer een boer voor de Gouden Grutto Pul

In november reikt Water, Land en Dijken de jaarlijkse Gouden Grutto Pul uit aan de boer die op een bijzonder goede manier heeft gezorgd voor de bescherming van de weidevogels op zijn of haar bedrijf, in samenwerking met de vrijwilligers. Kent u een boer kent  beste weidevogelbeschermer van het jaar? Geef hem of haar dan […]

Pilot beheerpakket Kringlooplandbouw van start

10 leden van Water, Land & Dijken doen na de zomer mee met een pilot rond het nieuwe beheerpakket ‘Kringlooplandbouw’. Dit pakket kent 5 vaste en een serie flexibele maatregelen op bedrijfsniveau die boeren kunnen nemen om effectiever gebruik  te maken van meststoffen en van de bodem. Testen of flexibel beheerpakket werkt  De boeren gaan […]

Start aanleg 12,5 km natuurvriendelijke oevers

De komende maanden legt Water, Land & Dijken weer 12,5 kilometer nieuwe natuurvriendelijke oevers aan op de percelen van 25 leden. De oevers zorgen voor meer biodiversiteit en gaan afkalving van slootkanten tegen. De aanleg wordt gefinancierd vanuit een Europese subsidie (POP 3). Water, Land & Dijken verzorgde de subsidieaanvraag, regelde alle benodigde vergunningen en […]

Eerste terugblik op weidevogelseizoen 2018

Het weidevogelseizoen van 2018 is nog maar net ten einde. Toch kan al voorzichtig geconcludeerd worden dat het een goed jaar is geweest voor de weidevogels in het werkgebied van Water, Land & Dijken. Zo’n 400 boeren hebben zich samen met 650 vrijwilligers op bijna 5.300 ha met hart en ziel ingezet voor de grutto […]

Manifest voor duurzame toekomst Metropoolregio

Historische en moderne steden en dorpen, uitgestrekte weilanden met grutto’s en moderne akkerbouw: alles is dicht bij elkaar te vinden in Metropoolregio Amsterdam. Hoe wil de landbouw haar rol oppakken om economie én ecologie in dit uniek gebied te versterken? LTO Noord Regio West, Water, Land & Dijken, CONO Kaasmakers en FrieslandCampina hebben hun visie […]

Nieuw: het Landbouwportaal Noord-Holland

Sinds 1 juni 2018 kunnen boeren op één website terecht voor informatie over duurzaam en waterbewust agrarisch ondernemen in Noord-Holland. Via deze site, het Landbouwportaal Noord Holland, wordt veel kennis gedeeld en kunnen ondernemers subsidies aanvragen. Snelle toegang tot informatie Het Landbouwportaal Noord Holland is  een initiatief van LTO Noord, de agrarische collectieven waaronder water, […]

Jaarverslag 2017 in nieuwe vorm

Met plezier presenteren we ons jaarverslag van 2017. We hebben het een nieuw jasje gegoten. Met dit e-zine krijgt u snel een goed beeld van alle projecten waar we het afgelopen jaar aan werkten, als initiatiefnemer of als partner. In het midden van het jaarverslag komt u drie van onze boeren tegen – zij vormen […]