Tag Archief van: vijf tellingen in het seizoen

Seizoen tellingen weidevogels

Wij vinden het belangrijk dat we inzicht hebben in de weidevogelresultaten; dit is van belang om tijdens het seizoen het beheer te kunnen sturen, én om met deelnemers en buitenwereld te kunnen communiceren over de effecten van het beheer.

Vandaar dat we in 2021 weer een deel van ons werkgebied laten tellen. Het gaat om de inventarisatie van weidevogels op bijna 10.000 ha. We hebben opdracht gegeven aan ecologisch onderzoeksbureau Van der Goes en Groot om deze telling uit te voeren.

Tussen april en half juni vinden vijf telrondes plaats, in die periode bezoeken de tellers percelen in het gebied. Telling vindt plaats vanaf de weg of het polderpad.

Soorten als grutto, tureluur, kievit en scholekster worden geteld, maar ook gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik staan op de tellijst.

In de tweede helft van mei voert Van der Goes en Groot tevens een alarmtelling uit, hiervoor gaan de tellers 1 keer echt het land in. Met behulp van deze telling kunnen we bepalen hoeveel kuikens er vliegvlug zijn geworden, dus hoeveel weidevogelbroedparen hun pullen hebben groot gebracht.

Van der Goes en Groot levert ons na iedere telronde een overzicht van telresultaten. Dit overzicht communiceren wij zo snel mogelijk digitaal op kaart met de deelnemers. Het kan tot goede gespreksstof leiden voor boer en veldcoördinator.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Bijman, projectleider, via e-mail: m.bijman@waterlandendijken.nl