Tag Archief van: Vanaf 2023 tot 2029 nog mogelijk Agrarisch Natuurbeheer

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer binnen NNN ook na 2022 nog mogelijk

Gedeputeerde Staten hadden besloten dat agrarisch natuurbeheer binnen het Noord-Hollandse Natuurnetwerk (NNN) niet meer mogelijk zou zijn vanaf 2022 vanwege de ambitie van provincie Noord-Holland om  haar natuurdoelstelling te realiseren.

De Noord-Hollandse collectieven hebben de afgelopen jaren samen met LTO en Boeren in Actie Noord-Holland heel hard gestreden dat het vanaf 2023 voor boeren met land binnen NNN toch mogelijk is om ANLb (agrarisch natuurbeheer) af te sluiten. En met succes!

De betreffende boeren kunnen voor hun gronden nog eenmaal een contract voor ANLb afsluiten voor de periode 2023 tot en met 2028. De betreffende WLD leden hebben we via een brief hierover geïnformeerd, deze kunt u hier lezen.

De brief die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten heeft gestuurd vindt u hier, met daarin de volledige informatie over het GS-besluit.

Voorwaarde vanuit de provincie is wel dat uiterlijk per 1 januari 2029 de gronden de functie Natuur hebben. Echter, dat zal niet passen in iedere bedrijfsstijl. De collectieven blijven daarom ook de komende jaren volop in gesprek met de Provincie op zoek naar oplossingen op maat.