Tag Archief van: Sterk in plattelandsnatuur

Vos predatie kievitsnest

Water, Land & Dijken zet wildcamera’s in om predatoren te kunnen achterhalen. In onderstaand filmpje is de predatie door de vos op een kievitsnest vastgelegd. De vos neemt de eieren één voor één mee en slurpt ze leeg. De kievit ruimt vervolgens de eierenschalen op, waardoor er geen sporen meer terug te vinden zijn in en rondom het nest.

Column Frank de Wit

Blijven doen waar je goed in bent

Terwijl met de paasdagen, ondanks het gure weer, de eerste weidevogelnesten gevuld worden met eitjes, kijken we bij Water, Land & Dijken ook vooruit.

In het jaar 2023 komt er een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Als vereniging draaien we mee in pilots om de ecoregeling, die eraan komt, werkbaar en effectief te krijgen. Ook het Agrarisch Natuur en -Landschap beheer (ANLb) gaat vanaf 2023 een nieuwe periode van zes jaar in.

We zijn heel blij met de Kamerbrief van Carola Schouten over de tussenevaluatie van het ANLb. Hierin staat dat wij afgelopen zes jaar een ANLb hebben neergezet dat goed heeft gewerkt en dat het een systeem is dat echt bijgedragen heeft aan het verbeteren van de leefomgeving van de weidevogels. Een mooie opsteker voor de collectieven om mee door te gaan na 2023. Want, het agrarisch natuurbeheer is de kern waar onze vereniging voor is opgericht en waar we tal van andere projecten omheen gebouwd hebben.

Na 25 jaar weten we dat we heel veel goede dingen doen, maar dat we ook de verantwoording hebben om er goed in te blijven. Daarom zijn we op dit moment bezig om het huidige ANLb stelsel en de beheerpakketten te evalueren en te kijken waar het beter kan. Zo heeft u, als u agrarisch natuurbeheer bij ons heeft afgesloten, afgelopen maand een enquête gehad met vragen over het ANLb.

Uit de enquête kwamen voor mij een paar belangrijke punten naar voren:
Ten eerste geeft 90% van de deelnemers aan dat het stelsel goed bevalt en zelfs 95% geeft aan er na 2023 mee door te willen gaan. Dit doet ons goed.
Verder geeft bijna 2/3 van u aan pakketten af te sluiten binnen dit stelsel omdat het goed is voor de biodiversiteit en gewoon hoort bij het bedrijf. Dit betekent dat de keuze voor agrarisch natuurbeheer een hele bewuste is en we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan en dat best wel wat duidelijker naar de buitenwereld kenbaar mogen maken.

Moeten we dan wel iets veranderen aan het stelsel ANLb na 2023?
Ja, om u in de toekomst ten dienste te zijn en te blijven motiveren kijken we wat er beter kan. Belangrijk hierin vinden we dat er goede stimulansen zijn en effectieve variatie en mozaïek geboden wordt. Verder wordt door u een goede begeleiding gewaardeerd en bent u tevreden dat extra inspanning ook extra beloond wordt. Zo gaan uw ondernemerschap en vrijwillig weidevogelbeheer hand in hand en kunnen we aan de maatschappij laten zien waar we goed in zijn en blijven. Want dat is waar we het voor doen.
En voor komende maand, een vruchtbaar voorjaar toegewenst, zowel voor de grasgroei voor onze koeien als voor onze weidevogels en mooie bloeiende akkerranden.

Frank de Wit, voorzitter

Brochure Boeren tellen vlinders

In de nieuwsbrieven van Water , Land & Dijken heb je al vaker kunnen lezen over de vlinder tellingen die boeren zelf doen voor het project BIMAG.

Vier van onze leden meten zelf nachtvlinders en op nog eens op 5 bedrijven worden ook de dagvlinders geteld.

Over de ervaringen van deelnemers én de resultaten van 2020 is een mooie brochure gemaakt. WLD deelnemer Jarno van Elten die samen met zijn dochter Emmelie de metingen doet, verteld over zijn ervaringen met het meten van de dag én nachtvlinders. Hier kun je direct naar de brochure Boeren tellen succesvol vlinders.

Indien je nog meer vragen hebt of in 2022 ook mee wilt doen dan kun je contact opnemen met Tanja Verbij via t.verbij@waterlandendijken.nl

Lees meer over het hele project onder het thema Natuur en biodiversiteit op deze website.

 

Column Walter Menkveld

Doelen geven beweging

Afgelopen week stonden we stil bij 25 jaar verenigd agrarisch natuurbeheer. In 1996 werden de eerste agrarische natuurverenigingen in de Eilandspolder en Waterland opgericht. Ze sloten met hun leden overeenkomsten af voor weidevogel- en slootkantbeheer. Zie nu waar dat toe heeft geleid: een professionele organisatie die zich bezighoudt met het beheer van de plattelandsnatuur, uitgevoerd door 500 leden en bijgestaan door nog eens 450 vrijwilligers. Daar mogen we trots op zijn!

25 Jaar geleden was ik vanuit de provincie nauw betrokken bij het oprichten van de eerste verenigingen. Ik nam deel aan de werkgroepen die de verenigingen oprichtten. Enthousiaste en gemotiveerde boeren die hun verantwoordelijkheid namen om de uitdaging van de provincie: ‘doe iets voor 1,5 miljoen gulden met behoud van boeren en veenweidenatuur’, aan te gaan.

Wat een schril contrast met dit moment, als ik kijk naar de ontwikkelingen rond het ANLb binnen de NNN en de stikstofproblematiek. Ik zie bij de boeren grote zorg en emotie over de toekomst en een zeer geringe motivatie om hier wat mee te doen. Waar is het enthousiasme en de motivatie van 25 jaar geleden gebleven? Wat is er zo anders dan toen?

Deze vragen hebben me de afgelopen tijd behoorlijk bezig gehouden. En ik kom op een belangrijk verschil. 25 Jaar gelden werden de boeren door de provincie uitgedaagd. Er werd een beroep gedaan op hun ondernemerschap om zelf oplossingen en maatregelen te bedenken voor problematiek van landbouw en natuur in de veenweidegebieden. Uitdagen en een beroep doen op iemands kennis, geven energie. Het geeft het gevoel dat je gezien wordt als een echte belangrijke speler bij het oplossen van een probleem.

Hoe anders is dat nu. De overheden stellen steeds meer regels en de boer moet eraan voldoen. Daarbij wordt de kracht van die landbouw (professionele kennis, ondernemerschap en oplossingsgericht werken) niet meer gezien. En dat werkt voor de boeren verlammend en leidt tot een defensieve houding.

We moeten ons weer laten zien in onze kracht: ondernemend en enthousiast om doelen te realiseren op een manier die ons past. Precies zoals 25 jaar geleden. Dit vraagt dat we de provincie en andere overheden uitdagen geen regels te stellen maar doelen en resultaten. Dat zij ons faciliteren in ons proces van oplossingen bedenken en uitvoeren. Dat de landbouw weer in beweging komt als zij een andere houding aannemen en de landbouw weer echt ziet zoals ze is: ondernemende beheerders van het platteland.

Voor mij, en ook voor het bestuur en team, de komende tijd de uitdaging de provincie en andere overheden hiertoe te bewegen.

Walter Menkveld, directeur Water, Land & Dijken

Boeren 25 jaar agrarisch natuurbeheer

Deze maand is het 25 jaar terug  dat drie kleine boerenverenigingen in Midden Noord-Holland het georganiseerde agrarisch natuurbeheer op poten zette. Ze liepen daarmee op de troepen vooruit in Nederland. In 25 jaar groeiden ze uit tot agrarische natuurvereniging (ANV) Water, Land & Dijken. Met nog steeds dezelfde missie: sterk zijn in plattelandsnatuur.

Kijk verder op onze jubileum pagina

Lees ook: over de beginjaren, het pionieren, de groei, de fusies en een blik op het heden en de toekomst van het agrarisch natuurbeheer, vier interviews met oud bestuurders van het eerste uur.

 

Column Frank de Wit

Organiseren, flexibel zijn en samen optrekken

Elke morgen als ik opsta denk ik: uit de veren en aan de slag, want er is veel te doen vandaag!

Je hebt een vast rondje met je werk bij de koeien, maar elke dag komen er ook dingen tussendoor of valt er iets tegen. Dat zijn we gewend als boeren, vooral in de zomer, als je naar het weer zit te kijken wanneer je in het land aan het werk wil. Je probeert het goed te organiseren, moet ook flexibel zijn en een dag is zo om.

In onze vereniging voel ik ook die energie om veel te doen en alle veranderingen samen op te pakken.

Dit heeft erin geresulteerd dat Water Land & Dijken een vereniging is die naast het agrarisch natuurbeheer, waar we eigenlijk voor zijn opgericht, steeds meer projecten ‘eromheen’ doet. Denk bijvoorbeeld aan boerderijeducatie, bodemcoaches, de GLB-pilot of een gebiedsproces in Waterland-Oost. Door zo op een breed veld actief te zijn creëren we meerwaarde voor onze leden.

Ons brede werkveld zorgt er ook voor dat we door veel andere groene organisaties gevraagd worden in overleggen om mee te denken  met het maken van plannen. Het is natuurlijk mooi dat we zo aan het begin al om de tafel zitten bij projecten voor onze leden. Wat mij wel opvalt is dat ik als voorzitter aan tafel zit bij deze overleggen maar dat de stem van de landbouw, in mijn ogen, vaak ondervertegenwoordigd is. Andere partijen worden door mensen vertegenwoordigd waarvan dit werk hun baan is en die partijen zijn stevig georganiseerd. Als boerenvertegenwoordiger zitten wij hier weliswaar met veel kennis en verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd doen we het ‘erbij’, naast ons eigen bedrijf.

Goed georganiseerd zijn en samen optrekken is essentieel om onze belangen goed te vertegenwoordigen in alle dingen die op ons afkomen als sector.

Blij ben ik dan ook met de goede samenwerking tussen de nieuwe Vereniging voor Behoud Boeren Waterland, LTO en Water, Land & Dijken. Met behoud van ieders identiteit trekken we steeds vaker samen op en vervult Water, Land & Dijken haar taak als bruggenbouwer tussen het  agrarisch ondernemerschap van onze leden en een sterke plattelandsnatuur.

Het is februari, de dagen worden weer langer, ik kan me nu niet voorstellen dat ik straks de plas-dras pomp weer aanzet, want het is op dit moment nog zo nat in het land. En er komt een winterse periode aan. Maar toch weten we dat het voorjaar er daarna aankomt, het gras weer gaat groeien en de weidevogels weer komen. Ik heb er zin in!

Frank de Wit, voorzitter