Tag Archief van: resultaten weidevogelseizoen 2021

2021 was een wonderlijk weidevogelseizoen

Persbericht, Purmerend, 16 juli 2021

‘2021 was een wonderlijk weidevogelseizoen’

Het voorjaar van 2021 was koud en nat waardoor het gras langzaam groeide. Door deze relatieve rust in de weilanden hebben de weidevogels een tamelijk onbezorgde broedperiode gehad. Door de natte meimaand is grootste deel van het land pas rond eind mei voor de eerste keer gemaaid en in de percelen die zijn uitgesteld van maaien voor de weidevogels, gaat dit weekend pas het mes. Het natte voorjaar was echter voor de leden van Water, Land & Dijken een uitdaging om kwalitatief goed gras te oogsten, al was er hierdoor wel voldoende voedsel voor de vogels en hun pullen aanwezig.

Sturing tijdens het seizoen
Was er dan helemaal geen sturing nodig dit seizoen? “Zeker wel! Voorafgaand aan het weidevogelseizoen zijn boeren, vrijwilligers en veldcoördinatoren heel druk geweest met het plaatsen van bijna 25 kilometer vossenraster”, aldus Martine Bijman, projectleider agrarisch natuurbeheer bij Water, Land & Dijken, een collectief van 500 boeren in het midden van Noord-Holland. “Een vossenraster bestaat uit een aantal stroomdraden boven elkaar die op strategische plekken rondom een weidevogelrijk perceel wordt geplaatst. Hiermee kun je voorkomen dat de vos in een nachtelijk bezoek vele nesten leeg rooft”. De vos is slim, uit de filmpjes van de geplaatste wildcamera’s blijkt dat het dier net zo lang op zoek gaat naar een gaatje tot hij binnen het raster is. Maar op de meeste plekken gaat het goed. Een trotse boer kon het niet laten de veldcoördinator te bestoken met zijn goede resultaten. Bijman: “Het aantal nesten na het plaatsen van het raster is daar verdriedubbelt en ook van elders kwamen succesvolle berichten”.

De weersomstandigheden waren weliswaar gunstig, het gaat natuurlijk niet vanzelf. Uitrijden van ruige mest, strategisch beweiden, stroken uitmaaien, hier en daar toch wat extra water op het land; het zijn allemaal activiteiten die de weidevogels helpen. Vooral de samenwerking tussen de boer en de veldcoördinator bepaald voor een groot deel het succes. “De veldcoördinator heeft het totaal overzicht over een polder en weet precies wat de vogels waar nodig hebben. Een cruciale functie dus wat ons betreft” zegt Bijman.

Monitoring
Water, Land & Dijken (WLD) heeft een professioneel telbureau opdracht gegeven voor de uitvoering van een monitoring. Het afgelopen seizoen heeft het bureau de weidevogels in het werkgebied geteld. Hieruit blijkt dat op percelen met pakketten voor agrarisch natuurbeheer 107 broedparen weidevogels per 100 ha. aanwezig waren.
Aan de hand van de telling is het broedsucces bepaald (BTS, dit staat voor Bruto Territoriaal Succes, een telmethodiek). In het werkgebied van WLD heeft 63% van de grutto’s en 79% van de tureluurs dit jaar pullen vliegvlug gekregen. Voor de instandhouding van de weidevogelpopulatie is een BTS van 60% noodzakelijk.
Bijman: “Dit is een resultaat waar we onwijs trots op zijn. We hebben 4.300 ha. in het weidevogelbeheer en de 500 boeren en 450 vrijwilligers hebben het hier best druk mee. Weidevogels hebben het niet makkelijk, het is dan fijn te merken dat de inspanningen effect hebben”.

 

Vooruitkijken
Water, Land & Dijken staat niet stil. Op dit moment werken zij al volop aan de voorbereiding van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer dat ingaat per 1 januari 2023. “Het is nog niet duidelijk welke gebieden er mee kunnen doen vanaf dat jaar en in welke vorm, maar de ambitie is groot” zegt Frank de Wit, voorzitter van het collectief. “We denken verder dan alleen weidevogels, biodiversiteit is een term die veelvuldig voorbij komt, hoog op de agenda’s staat en wij zien de meerwaarde hiervan, ook voor het agrarisch natuurbeheer. Om die reden gaan we in 2022 al aan de slag met het vergroten van kruidenrijkdom van percelen, bekijken we hoe we eenvoudig, snel en met behoud van rendement, kunnen vernatten en voeren we laagdrempelige onderzoekjes uit in de richting van voedselbeschikbaarheid voor de weidevogels”.

“Het zijn onzekere tijden voor de agrarische sector maar wij zijn ervan overtuigd dat boeren uitstekend in staat zijn om de natuur op het agrarische land te behouden” aldus een trotse voorzitter.

————————————————————————–

Contactpersoon: Frank de Wit, voorzitter van WLD
frankdewit80@gmail.com of 06-55346611.

Water, Land & Dijken, Slenkstraat 70, 1441 MS  Purmerend
info@waterlandendijken.nl, 0299-437463