Tag Archief van: Noord-Holland

WLD richt natuurcollectief op

WLD begeleidt al jaren boeren bij de omvorming van hun gronden van landbouw naar natuur. Wij schrijven hiervoor de inrichtingsplannen en helpen boeren bij het traject.

We zetten nu een volgende stap en richten momenteel een natuurcollectief op voor agrarische ondernemers die hun grond hebben omgezet van landbouw naar natuur en hiervoor een beheervergoeding (willen) ontvangen.

Door de oprichting van een natuurcollectief hebben mensen die hun grond hebben omgezet van landbouw naar natuur nu de gelegenheid zich bij ons aan te sluiten voor het ontvangen van de beheervergoeding. Dit houdt in dat u overstapt van uw huidige natuurcollectief naar ons Natuurcollectief.

Hierover organiseren wij een informatiebijeenkomst, voor iedereen die al aan particulier natuurbeheer doet. Deze vindt plaats op woensdag 4 oktober as. om 20.00 uur, locatie Boerderij Wennekers, Hobrede 16 te Hobrede. Lees hier verder voor meer informatie.

Vacature financieel medewerker

Het team van Water, Land & Dijken zoekt versterking! We zoeken een ervaren financieel medewerker voor 12 tot 16 uur per week. Lees hier verder.

 

 

Vrijwilligers gezocht voor foto’s Herkenning Kruidenrijk grasland app

Voor het PPS (Publiek-Private Samenwerking) project Herkenning Kruidenrijk Grasland is BoerenNatuur op zoek naar zoveel mogelijk foto’s van graslandpercelen uit verschillende delen van het land. BoerenNatuur hoopt dat vrijwilligers/deelnemers ANLb die dit seizoen in het veld actief zijn hier een bijdrage aan kunnen leveren door van een aantal graslandpercelen foto’s te maken via een app.

Kruidenrijk grasland staat de laatste jaren volop in de belangstelling als onderdeel van een natuurinclusieve melkveehouderij. Goed ingepast in de bedrijfsvoering kan kruidenrijk grasland veel voordelen bieden voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en veerkracht tegen weersextremen (klimaatverandering), maar ook voor voederkwaliteit, diergezondheid en mestbenutting. Daarnaast speelt extensief kruidenrijk grasland een belangrijke rol in het weidevogelbeheer.

Graag nodigt BoerenNatuur vogelwerkgroepen/vrijwilligers uit om dit veldseizoen bij te dragen aan de ontwikkeling van dit systeem door in verschillende graslandpercelen een aantal foto’s te nemen via de hiervoor ontwikkelde app. Deze foto’s worden vervolgens gebruikt om het te ontwikkelen systeem te ‘trainen’ beter kruidenrijk grasland te herkennen.

Met foto’s van 1-5 graslandpercelen is dit project al erg geholpen, meer mag natuurlijk altijd! En goed om te weten, het hoeven niet per se kruidenrijke graslandpercelen te zijn!
▪ Voor een uitgebreide instructie hoe je foto’s maakt in met de app: Help mee om de herkenning van kruidenrijk grasland te verbeteren: maak foto’s! | BoerenNatuur
▪ Voor meer informatie over het project, zie: Homepage – Herkenning Kruidenrijk Grasland (herkenning-kruidenrijk-grasland.nl)
▪ Voor vragen, neem contact op met David Kingma (dkingma@boerennatuur.nl of 0657725185)

BoerenNatuur, de landelijke koepelorganisatie van de 40 agrarische collectieven, is betrokken bij het project Herkenning Kruidenrijk Grasland. In deze publiek-private samenwerking wordt door de partners gewerkt aan de ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem waarmee de kruidenrijkdom van percelen kan worden bepaald op basis van satellietbeelden en foto’s vanuit het veld.

Lees hier of print het informatiedocument

 

Deelnemers gezocht voor Bloeiende Boerensloot

Het project Bloeiende Boerensloot wordt in 2023 voortgezet. Daarvoor zijn we op zoek naar deelnemers die in de zomermaanden de vegetatie in en rond de sloot in beeld willen brengen.
Wilt u dit jaar mee doen? Meer informatie over het project en de voorwaarden vindt u verder op onze website. of hier in de te downloaden flyer.
Reageren kan tot 26 mei door een mail te sturen naar Grada Kwantes. Leuk als u mee doet!

 

Loket Veenweideboeren Noord-Holland geopend

Vanaf vandaag kunnen boeren in het veenweidegebied van Noord-Holland cofinanciering ontvangen voor het nemen van klimaatmaatregelen op agrarische grond. Hiervoor is het Loket Veenweideboeren Noord-Holland opgericht. Het loket adviseert boeren over het nemen van klimaatmaatregelen met advies, passend bij hun situatie. Het voorziet ook in subsidie en ondersteunt bij de uitvoering.

Kosteloos persoonlijk advies en begeleiding

Elke ondernemer en elk bedrijf is anders, een persoonlijke aanpak is dus van belang. Tijdens een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel kijkt het loket samen met de ondernemer naar de wensen, mogelijkheden en situatie op het bedrijf. Een bodemcoach komt vervolgens langs om profielkuilen te graven en de opbouw en structuur van de bodem inzichtelijk te krijgen, om goed te kunnen oordelen of de klimaatmaatregel daar zinvol is.

Klimaatmaatregelen

Er zijn verschillende klimaatmaatregelen mogelijk. Sommige maatregelen hebben nauwelijks gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij klei in veen, waarbij klei op het perceel wordt uitgereden. Andere maatregelen vragen een heel ander bedrijfsmodel, zoals de omschakeling naar een natte teelt. Het loket heeft de laatste wetenschappelijke inzichten paraat en kan goed adviseren over de kansen, kosten en gevolgen.

De subsidie voor het nemen van maatregelen bedraagt 85%, er geldt een eigen bijdrage voor de ondernemer van 15% voor de inrichtingskosten.

Het loket is bereikbaar via loketveenweideboeren.nl

Interesse?

Op de website van het loket kunt u uw contactgegevens achterlaten waarna contact met u wordt opgenomen voor een persoonlijk gesprek. U kunt ook contact met het loket opnemen via info@waterlandendijken.nl,  0299-437463.

Waarom klimaatmaatregelen?

Het waterpeil in veenweidegebieden wordt kunstmatig laag gehouden om er te kunnen wonen, werken en koeien te kunnen weiden. Wanneer veengrond in contact komt met zuurstof, verbrandt het. Daardoor klinkt de grond in: de bodem daalt. Dat leidt op steeds meer plekken tot problemen. Bovendien stoten drooggelegde veengebieden veel CO2 uit. De provincie Noord-Holland heeft de opdracht de uitstoot van CO2 uit het veenweidegebied terug te dringen met zo’n 0,14 Mton.

Het loket is een initiatief van vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken en wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland.