Tag Archief van: Monitoring kruidenrijke percelen

Monitoring kruidenrijke percelen

De afgelopen jaren heeft Water, Land & Dijken via diverse projecten, kruidenrijke percelen in laten zaaien (en doorzaaien) bij onze leden. We waren benieuwd hoe deze kruidenrijke graslanden zich hebben ontwikkeld en welke kruiden we van het ingezaaide mengsel terug kunnen vinden. Daarom zijn we  dit voorjaar een kijkje gaan nemen. In de maand juni zijn medewerkers van Water, Land & Dijken in samenwerking met enkele vrijwilligers, met botanische kennis, langs deze percelen gegaan voor de monitoring.

Resultaat
De percelen lagen in alle delen van ons werkgebied; van Egmond-binnen tot Marken en van Oterleek tot Wijdewormer. Ook de ontwikkeling van de percelen verschilden behoorlijk van elkaar. Factoren die daar een rol in spelen zijn; hoeveel jaar geleden is het perceel ingezaaid, moment van inzaaien (herfst of voorjaar), weersomstandigheden tijdens inzaai, bemesting, grondsoort etcetera. We hebben percelen gezien met een mooie open grasmat en veel kruiden (al dan niet uit het mengsel) maar ook percelen met veel witbol (grassoort) of ridderzuring.

Vervolg
De informatie hebben we inmiddels verwerkt in ons systeem. Het zou goed zijn om deze percelen ook de komende jaren te blijven volgen, daar kunnen we veel van leren. Verder hebben we gezien dat enkele soorten uit het ingezaaide mengsel op geen van de percelen terug te vinden is. In overleg met de zaadleverancier gaan we het mengsel daarop aanpassen voor de percelen die in de toekomst ingezaaid/doorgezaaid worden. En tenslotte zijn we ook aan het nadenken hoe we de percelen die nog niet de gewenste ontwikkeling hebben (witbol dominantie of aanwezigheid minder gewenste kruiden zoals ridderzuring) kunnen helpen kruidenrijker te worden.

Hierbij bedanken we de vrijwilligers die meegeholpen hebben aan deze monitoring. Hun kennis over de kruiden was een belangrijke aanvulling voor ons.