Tag Archief van: Ganzenschade op natuurgrond in eigendom

Bepaling tegemoetkoming ganzenschade in NNN

De uitkering van ganzenschade en natuurgrond gaan niet altijd samen. Toch zijn er situaties waarin wel een tegemoetkoming in de ganzenschade uitbetaald wordt. De uitkering hiervan is afhankelijk van de eigendom- of pachtsituatie.

Percelen in eigendom komen wel in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Bij percelen in pacht is het afhankelijk van de pachtovereenkomst of u voor ganzenschade in aanmerking komt. In onderstaande gevallen is dit niet het geval:

 • Percelen binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) welke worden gepacht van een terreinbeherende organisatie of overheidsinstelling.
 • Pachtovereenkomsten binnen of buiten NNN waarin landbouwkundige beperkingen dan wel beperkingen voor faunabeheer zijn opgenomen (bijvoorbeeld, geen toestemming voor toetreding door jager).

Vervolgens bepaald de ligging van de schadepercelen het percentage tegemoetkoming op getaxeerde schade:

 • Voor ganzenschade op percelen in een Natura-2000 gebied is het percentage tegemoetkoming jaarrond 100%.
 • Voor ganzenschade binnen een ganzenfoerageergebied en een buffer van 500 meter is het percentage tegemoetkoming in de volgende rustperiode 100%:
  • Van 1 november tot 1 april (grauwe gans en kolgans)
  • Van 1 november tot 1 mei (brandgans)
  • Van 1 november tot 1 juni (rotgans)

Buiten de rustperiode is de tegemoetkoming voor ganzenschade in de ganzenfoerageergebieden en de buffer van 500 meter 80%.

 • Voor ganzenschade op percelen die buiten Natura-2000 gebied en ganzenfoerageergebieden met bufferzone liggen is de tegemoetkoming het hele jaar 80%.

Het Natuurnetwerk Nederland heeft geen aparte status in het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl