Tag Archief van: eindrapportage GLB Pilot

GLB Pilot eindrapportage

Drie agrarische collectieven Water, Land & Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn, Vecht en Venen hebben de afgelopen twee jaren de GLB-pilot ‘Vergroening van waterrijke veenweidegebieden’ uitgevoerd als voorbereiding op het nieuwe GLB vanaf 2023.
In onze pilot hebben we geëxperimenteerd met:

– ontwikkelen en testen van een keuzemenu met puntensysteem voor bodem-, water en klimaatmaatregelen;

– aansluiting van het puntensysteem op het systeem van ketenprotocollen;

– het creëren van een effectieve groenblauwe dooradering op polderniveau.

In bijgaande rapportage kunt u lezen wat de resultaten en inzichten zijn van deze pilot.

Met dank aan de bijna 90 deelnemende boeren voor hun lef en inzet om met ons te hebben geëxperimenteerd in deze GLB-pilot.
Zonder hun inzet was deze pilot niet mogelijk geweest.

Het is nu aan de beleidsmakers en bestuurders de resultaten van deze pilot mee te nemen in de uiteindelijke ontwikkeling
van en besluitvorming over de invulling van het nieuwe GLB.

Klik hier voor de Eindrapportage van de GLB Pilot en de resultaten van de GLB pilot in een notendop.