Tag Archief van: ecologie

Bloeiende Boerensloot, 14 boeren brengen slootkwaliteit in kaart

Hoe staat het met de ecologische kwaliteit van de boerensloten? Via het project Bloeiende Boerensloot hebben 14 van onze leden dit jaar zelf de kwaliteit van hun sloten in kaart gebracht.

Het doel van het project is om kennis over de ecologische kwaliteit van sloten te delen. Daarnaast wordt informatie verzameld over de waterkwaliteit in het landelijk gebied. Samen met de deelnemers wordt er gekeken naar mogelijkheden om hier via agrarisch waterbeheer invloed op uit te oefenen.

De deelnemers hebben met behulp van hun smartphone gegevens ingevoerd over onder andere de waterdiepte, doorzicht en soort vegetatie. De samenvatting van de ingevoerde gegevens, mooi inzichtelijk gemaakt met een infographic, is via deze link te vinden.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een viewer online gezet waarbij de locaties en informatie van de deelnemende sloten te bekijken is.

Dit project is in samenwerking met ANV Holland Noorden en wordt mogelijk gemaakt door HHNK