Tag Archief van: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

WLD start bodemteam Noord-Holland

LTO Noord heeft ons gevraagd of wij coördinator willen worden van Bodemteam NH. In heel Nederland worden vanuit DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) 10 bodemteams opgericht, die elk bestaat uit ca. 10-15 bodemdeskundigen/adviseurs. Met de Regionale Bodemteams wil het DAW het advies aan boeren en tuinders versterken door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Hiermee kunnen er sterkere bodemadviezen gegeven worden.

Sterker bodemadvies

Als bodemadviseur kan het soms een uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van alle kennis en ontwikkelingen rondom de bodem. Er zijn verschillende visies rondom de bodem. Om tot een integrale aanpak te kunnen komen, is het noodzakelijk om verschillende denkwijzen eerst naast elkaar neer te leggen.

Omdat er in NH al bodemadvies gegeven wordt door bodemcoaches via het Landbouwportaal, heeft LTO ons benaderd om het Bodemteam NH op te richten en te begeleiden. De deelnemers bepalen zelf een kennisagenda, afhankelijk van hun kennis behoefte. Daarvoor kunnen bijv. externe deskundigen ingehuurd worden, zodat ze hun eigen kennis waar nodig kunnen uitbreiden. Ook is er budget om met kleine groepjes boeren aan de slag te gaan, als soort van studieclubs.

Startbijeenkomst Bodemteam Noord-Holland

Dinsdag 28 juni was de startbijeenkomst met o.a. de bodemcoaches maar ook met andere bodemdeskundigen/adviseurs die we gevraagd hebben deel te nemen. Er is uitleg gegeven over het nut en doel van het bodemteam NH, en er is opgehaald wat voor ieder de meerwaarde is om aan te sluiten. Daar kwamen al mooie discussies en kennis uitwisseling uit.

Volgende stap is het verder definitief maken van de groep deelnemers en samen een kennis programma opstellen.