Tag Archief van: ANV Hollands Noorden

Kruidenrijk grasland

De Agrarische Collectieven Hollands Noorden en Water, Land & Dijken hebben een proef uitgevoerd met een kruidenrijk weidevogelmengsel op een aantal bedrijven. Hierdoor is veel praktijkervaring opgedaan. Dit kunt u lezen in de folder Kruiden in je gras, voor koe bodem en vogels of kijk  het filmpje over dit onderwerp.

Link naar het filmpje over kruidenrijk grasland

Link naar de brochure over kruidenrijk grasland

Meer informatie over dit project op de website van Hollands Noorden en Water, Land & Dijken

Pilot Biodiversiteit van Cono Kaasmakers

Boeren willen best wat extra’s doen voor natuur en landschap. Tegelijkertijd is het wel zoeken hoe dat in te passen is binnen hun bedrijfsvoering en hoe ze daar voor gewaardeerd worden. Dit jaar gaat BoerenNatuur samen met CONO Kaasmakers in Noord-Holland uittesten of meer melkveehouders aan de slag willen met natuur en landschap via de Pilot Biodiversiteit Melkveehouderij. Water, Land & Dijken en ANV Hollands Noorden nemen de uitvoering van deze pilot op zich.

In deze pilot gaat het om 14 Cono melkveehouders in de zogenaamde witte gebieden; de gebieden waar geen vergoeding vanuit de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) mogelijk is. De 2 collectieven gaan samen met de benaderde veehouders uit deze gebieden onderzoeken wat er aanwezig is aan biodiversiteit en landschapselementen op hun bedrijven en wat er eventueel nog meer zou kunnen.

Dat gebeurt aan de keukentafel en tijdens een veldinventarisatie: doe je misschien al iets voor natuur en landschap en zou je nog meer willen doen? Belangrijke voorwaarden zijn dat het past bij het bedrijf, het gebied én wat het oplevert voor de natuur. Misschien wil een boer wel een natuurvriendelijke oever aanleggen of een botanische graslandrand of een perceel kruidenrijk grasland.

Na de inventarisatie worden de gekozen pakketten digitaal vastgelegd door de collectieven zodat het inzichtelijk wordt wat deze bedrijven aan biodiversiteit doen en welke landschapselementen er zijn. Dit is ook weer van belang voor de waardering die de Cono aan deze pilot gekoppeld heeft. De uitvoering van deze pilot gaat lopen in de zomer van 2021 en de evaluatie vindt in het najaar van dit jaar plaats.