Project

Bodemcoach laat boer zelf naar bodem kijken

Wat er in de bodem gebeurt bepaalt voor zeker 40% wat er op die bodem gebeurt. De aandacht voor de bodemkwaliteit groeit dan ook sterk. Steeds meer boeren willen nagaan hoe gezond hun bodem is. Daarom nam Water, Land & Dijken het initiatief om bodemcoaches op te leiden. Deze coaches helpen boeren om de kwaliteit van hun bodem in beeld te brengen.

Effectieve maatregelen voor bodemkwaliteit

De bodemcoaches kregen hun opleiding in de praktijk van bodemexpert Coen ter Berg. Ze schoolden zich in welke maatregelen zinvol en effectief zijn om o.a. de structuur, het organisch stofgehalte en de waterhuishouding van een bodem te verbeteren. Na het bedrijfsbezoek ontvangen de boeren een verslag met de adviezen erin beschreven en een Bodem-APK scoreformulier. De opleiding is gefinancierd door Provincie Noord-Holland vanuit Groen Kapitaal en vanuit het project Bodem & Water, een samenwerkingsproject van LTO Noord, de agrarische collectieven, de provincie en de waterbeheerders in Noord-Holland.

Focus op bodems alle sectoren en grondsoorten

De coaches richten zich op bodems in de veehouderij, de akkerbouw-, tuinbouw- en bollensector.

Aanmelden via Landbouwportaal Noord-Holland

Boeren die belangstelling hebben om samen met een bodemcoach te kijken naar de kwaliteit van de bodem en meer te leren over duurzaam bodembeheer, kunnen zich aanmelden via het Landbouwportaal Noord Holland. het bedrijfsbezoek duurt circa 3 uur en is geheel kosteloos.

Meer informatie?


Wilt u meer weten over de bodemcoaches, neem dan contact op met Grada Kwantes, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: g.kwantes@waterlandendijken.nl

Gefinancierd door:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi & Vecht.