Project

Landbouwportaal Noord-Holland

Via het Landbouwportaal Noord-Holland werken we samen met u aan waterbewust ondernemen. Alle agrariërs in Noord-Holland vinden op het portaal kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem.

Waterbewust ondernemen met advies op maat en subsidie
Binnen het Landbouwportaal Noord-Holland richten we ons op vijf thema’s: erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater, en perceel- en oeverinrichting & beheer. Ook maatwerkoplossingen en subsidies zijn beschikbaar via het Landbouwportaal Noord-Holland.

Daarnaast kunt u zich via het Landbouwportaal kosteloos aanmelden voor een bedrijfsbezoek van een coach. U krijgt advies op maat. Een bezoek bij u op het erf hoeft niet per se te leiden tot investeringen. Bewust(er) handelen staat centraal.

Samenwerking
Het Landbouwportaal maakt deel uit van het Programma Bodem & Water Noord-Holland. Het is ontwikkeld door de provincie, de Noord-Hollandse waterschappen, de agrarische collectieven, KAVB en LTO. Laten we samen werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt!

Meer informatie?

Kijk op www.landbouwportaalnoordholland.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Annemarie Koelemeijer, via 0299 – 437 463 of a.koelemeijer@waterlandendijken.nl