Project

Landbouwportaal Noord-Holland

Op www.landbouwportaalnoordholland.nl is voor alle agrariërs in Noord-Holland informatie te vinden binnen 5 thema’s (Erfafspoeling, Duurzaam bodembeheer, Gewasbeschermingsmiddelen, Voldoende, Zoet water, Perceel- en oeverinrichting & beheer). Ook gratis bedrijfsadvies, maatwerkoplossingen en subsidies voor bovenwettelijke bodem- en watermaatregelen zijn beschikbaar via het Landbouwportaal Noord-Holland.

De maatregelen dragen bij aan het verbeteren van de bodemstructuur, het terugdringen van emissies en het zorg dragen voor voldoende zoetwater.

Klimaatrobuust watersysteem

Doel is meer water- en bodembewustzijn te creëren in de agrarische sector voor een veerkrachtig en klimaatrobuust watersysteem. Het Hoogheemraadschap Noord Hollands Kwartier (HHNK) stelt 6,4 miljoen euro beschikbaar voor advies en investeringen op het agrarisch bedrijf. Op het Landbouwportaal Noord-Holland zijn alle beschikbare subsidies en typen maatregelen vermeld. Het Landbouwportaal is dé plek waar agrariërs en voor alle landbouwsectoren in Noord-Holland terecht kunnen voor informatie over veerkrachtige watersystemen.

De afgelopen 2 jaar is het Programma Bodem & Water Noord-Holland en het Landbouwportaal ontwikkeld door de provincie, de Noord-Hollandse Waterschappen, de agrarische collectieven en LTO.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Annemarie Koelemeijer, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: a.koelemeijer@waterlandendijken.nl