Project

Regeneratieve Landbouw in de Beemster

Studieclub in Beemster duikt eigen bodem in

In 2020 is, op eigen initiatief van 15 veehouders in de Beemster, een studiegroep opgericht om meer kennis op te doen van regeneratieve landbouw. Hoe kun je een gezondere bodem creëren die minder afhankelijk is van inputs en beter in balans is? Zorgt dat voor gezonder ruwvoer en gezonder vee? En hoe kun je dat integreren binnen je bedrijfsvoering?

Kennisbijeenkomsten bodemkunde

Na enkele kennisbijeenkomsten, met o.a. René Jochems van Groeibalans, is de club letterlijk de eigen bodem ingedoken. Bij alle deelnemers zijn in november 2021 grondmonsters genomen voor een uitgebreide bodemanalyse.

Individuele adviesgesprekken

Deze uitgebreide bodemanalyse bestond uit een bodembalans analyse, een chroma en een nova bioscan. De drie analyses gecombineerd, geven goed de staat van de bodem weer. Met  deze uitslagen zijn er bij alle veehouders individuele adviesgesprekken gevoerd met bodemadviseur Joost van der Kroon. In deze gesprekken werden de analyses uitgebreid doorgenomen zodat de behoefte van de eigen bodem inzichtelijk werd. Dit ook in relatie met de bedrijfsfilosofie van de veehouder. Zo heeft elke veehouder een individueel advies toegespitst op de eigen bedrijfsvoering ontvangen met goede handvatten om met o.a. de bemesting meer maatwerk te leveren aan de bodem.

Verschillen en overeenkomsten

Na al deze individuele adviezen is er een terugkomavond gehouden met Joost van der Kroon om de verschillen en overeenkomsten van de beemster bodem door te nemen. Een mooie constatering tijdens deze avond was dat de basis bodemgesteldheid bij al deze veehouders vrij goed is. Toch waren er wel verschillen waar te nemen en waren er ook kansen op verbetering. Interessant om die met elkaar door te nemen en te leren van elkaars bedrijfsvoering en welk effect dit heeft op de bodem.

Vervolgplanning

Voor 2022 staat verder op de planning om op excursie te gaan naar bedrijven die al een langere periode werken volgens het principe regeneratieve landbouw. Hoe ervaren deze bedrijven dat, wat zijn de voordelen en waar lopen ze tegenaan? Ook wil de groep met bladsapanalyses onderzoeken of er tekorten aan meststoffen/mineralen zijn die de grasgroei zouden kunnen belemmeren.

Deze studieclub wordt mede mogelijk gemaakt door individuele Sabe-vouchers via RVO, Provincie Noord-Holland, Gemeente Beemster (nu Gemeente Purmerend), Rabobank Waterland, Water, Land & Dijken en Cono Kaasmakers.