Project

Bodemteam Noord-Holland

Aanleiding

LTO Noord heeft ons gevraagd als coördinator van het Bodemteam Noord-Holland. In heel Nederland worden vanuit DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) 10 bodemteams opgericht, die elk bestaat uit ca. 10-15 bodemdeskundigen/adviseurs. Met de regionale Bodemteams wil het DAW het advies aan boeren en tuinders versterken door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Hiermee kunnen er sterkere bodemadviezen gegeven worden.

Kennis bundelen en uitwisselen in het bodemteam

Omdat er in Noord-Holland al bodemadvies gegeven wordt door bodemcoaches via het Landbouwportaal, heeft LTO ons benaderd om het Bodemteam in Noord-Holland  op te richten en te begeleiden. De deelnemende bodemadviseurs/deskundigen, waaronder de bodemcoaches, product-gebonden adviseurs en erfbetreders, bepalen zelf een kennisagenda, afhankelijk van hun kennis behoefte. Daarvoor kunnen bijv. externe deskundigen ingehuurd worden, zodat eigen kennis kan worden verbreed en uitgewisseld.

Samen met boeren de bodem induiken

Ook is er budget om met kleine groepjes boeren aan de slag te gaan, als soort van studieclubs. Samen inzoomen op vragen als hoe ontstaat een vruchtbare bodem? Wat is bodemleven? Hoe kan een weerbare bodem helpen ziekten en plagen te onderdrukken? En hoe moeten we omgaan met de bodem? Ideeën en suggesties hiervoor zijn van harte welkom.

Rol Water, Land & Dijken

Water, Land & Dijken is begeleider van het bodemteam, organiseert de kennis bijeenkomsten en boeren studieclubs.

Gefinancierd door: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Gebied: provincie Noord-Holland

Projectperiode: 2022-2023

Meer informatie: www.agrarischwaterbeheer.nl

Projectleider/contactpersoon: Annemarie Koelemeijer, a.koelemeijer@waterlandendijken.nl , 06-255 93 447