Project

Bodemherstel natuurgronden

Aanleiding

Vier leden van Water, Land & Dijken hebben met elkaar bijna 500 ha natuurgrond in gebruik. Deze gronden worden beheerd als natuurgrond met als doelstelling weidevogels. Het valt de vier ondernemers op dat het bodemleven van deze natuurgronden in de loop der jaren afneemt. Ook zien ze een toename van pitrus en andere niet gewenste kruiden op deze gronden. Daarom willen ze de komende jaren met elkaar onderzoeken hoe ze het bodemleven van deze natuurgronden kunnen verbeteren ten gunste van de weidevogels en de biodiversiteit.

Bodemanalyse

Afgelopen winter is de huidige conditie van de bodem bepaald. Aan de hand van uitgebreide bodemanalyses  (bodembalansanalyse, bioscan en chroma) is er een 0-meting uitgevoerd. Met de uitslagen van de bodemanalyse  volgt er een adviesgesprek per bedrijf met een onafhankelijke bodemadviseur van het adviesbureau Groeibalans.

Maatregelen uitvoeren

Na de bedrijfsbezoeken ontving iedere deelnemer een bodembehandelplan op maat. Met deze uitgebreide bodemanalyse en onafhankelijk advies kunnen de vier natuurboeren gericht maatregelen nemen met als doel bodemherstel. Het uiteindelijke meerjarige doel is een bodem die meer in balans is. Dit is goed voor de biodiversiteit en weidevogels (veel bodemleven).

Bekijk de video waarin Joost en Dick uitleggen hoe zij te werk gaan.

Klik op de afbeelding voor de video

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met projectleider Grada Kwantes, g.kwantes@waterlandendijken.nl.

De provincie Noord-Holland draagt bij aan onderzoek naar de verbetering van de bodem, zodat weidevogels daarvan profiteren. Zij subsidieert het project ‘bodemherstel natuurgronden’ dat in samenwerking met vier natuurboeren is opgestart.