Klimaatmaatregelen

Onder het huidige ANLb hebben we ook leefgebied klimaat. Binnen dit leefgebied is het mogelijk om pakketten af te sluiten die een bijdrage leveren aan klimaatdoelen.

Deze klimaatdoelen zijn:

  • Vastleggen CO2 = broeikasgassen vastleggen in bodem, gewassen en houtige elementen
  • Reduceren uitstoot broeikasgassen = voorkomen dat broeikasgassen vrijkomen uit de bodem

Het leefgebied klimaat mag worden afgesloten op alle agrarische gronden binnen ons werkgebied.

De beheerpakketten onder klimaat zijn:

Beheer peilscheidingen

Maatregelen om water vast te houden op landbouwgrond door peil gestuurde drainage en stuwen helpen in het realiseren van doelstelling voor water en klimaat. Het onderhoud van de peilscheidingen wordt vergoed via dit pakket.

Bodemverbetering op grasland

Dit pakket richt zich op verbetering van de bodem van grasland door het opbrengen van organische mest, bodemverbeteraars of met plantenresten. De structuur, chemische samenstelling en bodemleven hebben hier baat bij en dit ondersteunt de productiefunctie. Doordat er organische stof wordt toegevoegd aan het perceel, houdt de bodem meer koolstof vast en verbetert de infiltratiecapaciteit van de bodem én kan de bodem het vocht beter vasthouden.

Pakketbeschrijvingen, beheervoorwaarden en vergoedingen: