Biodiversiteitspakket

Om de biodiversiteit op het boerenerf van onze leden te stimuleren hebben we vanaf 2023 een biodiversiteitspakket. Er zijn maatregelen opgesteld die de populatie van kansrijke doelsoorten in ons werkgebied kunnen versterken.

Wij zijn blij met alle inspanningen die mensen willen leveren ten gunste van de natuur in het buitengebied (en daarbinnen uiteraard ook). Helaas is het niet overal mogelijk hiervoor een vergoeding te betalen. De provincie heeft via de aanwijzing van leefgebieden bepaald waar er wel en geen geld voor de uitvoering van beheer beschikbaar is.

Toch willen we ook de inspanningen van onze leden buiten deze gebieden belonen. Om die reden hebben wij voor hen het biodiversiteitspakket ontwikkeld. Het doel van dit pakket is het bevorderen van de biodiversiteit op en nabij het erf.

Met het biodiversiteitspakket richten we ons op meerdere doelsoorten, zoals bijvoorbeeld de zwaluwen, insecten, egels en tuinvogels. Voor elke doelsoort hebben we verschillende maatregelen geselecteerd die u kunt nemen om de soort te helpen.

Vaste maatregelen

Bij deelname aan het biodiversiteitspakket neemt u in ieder geval vier verplichte maatregelen. U moet deze maatregelen nemen als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding vanuit het biodiversiteitspakket. Deze vaste maatregelen worden beloond met een basispremie.

De vaste maatregelen zijn:

  • Workshop, deze moet 1 keer per jaar gevolgd worden. De organisatie hiervan is in handen van WLD;
  • Bloemenrand of overhoekje van minimaal 16 m2 op het erf;
  • Insectenhotel van minimaal 0,2 m2 groot, moet ergens op het erf geplaatst zijn;
  • 3 (nest)kasten aanwezig, een vleermuis en twee voor tuin/erfvogels naar keuze.

Keuzemaatregelen

Daarnaast is er voor verschillende (beheer)maatregelen een aantal punten met bijbehorende vergoeding te behalen, hoeveel punten de deelnemer krijgt is afhankelijk van de maatregel. We maken hierbij onderscheid tussen maatregelen die u al neemt op het erf en nieuw te nemen maatregelen. Het vergoedingsysteem is als volgt:

De vergoeding voor het aantal punten die u krijgt voor een maatregel die al uitgevoerd wordt is lager dan de vergoeding voor punten bij nieuw beheer. Dit omdat in het laatste geval een extra inspanning geleverd moet worden.

Na 3 jaar zal een nieuw genomen maatregel van de ‘Vergoeding nieuw beheer’ naar ‘Standaard vergoeding overgaan. Dit omdat deze werkwijze nu zal zijn geïmplementeerd in de bedrijfsvoering.

 

Overzicht maatregelen en puntentelling:

Erfsoortengids

Via deze gids maak je kennis met een aantal van die erfsoorten. Je ontdekt hoe ze eruitzien en wanneer je ze kunt spotten, welke maatregelen helpen en wat je zelf kunt doen om het ze naar de zin te maken op jouw eigen erf. Geen boekje met wat moet, maar een uitnodigende gids met wat kan!

Meer informatie over de verschillende soorten kunt u ook hier vinden: Themas/Natuur en biodiversiteit/

Deelname in overleg met veldcoördinator

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met uw veldcoördinator of ons secretariaat. De veldcoördinator van uw regio maakt samen met u een rondje over het erf om de mogelijkheden te bekijken. Daarna bepaald u samen de maatregelen die u gaat nemen.

Laten zien dat u zich inzet voor biodiversiteit

Voor de deelnemers aan het biodiversiteitspakket laten we borden maken. Dit bord plaatst u ergens op het erf in het zicht zodat u kunt laten zien dat u werkt aan de bevordering van biodiversiteit. Voor iedere soort hebben we een sticker. Deze plakt u op het bord zodat ook zichtbaar is voor welke soort u maatregelen neemt.