Bijlagen bij het ANLb contract

Hier vindt u de bijlagen die horen bij het ANLb contract, overzichten van de beheerpakketten met daarin de pakket beschrijvingen, beheervoorwaarden en vergoedingen.

Er zijn aparte overzichten voor de pakketten weidevogelbeheer, parel en kievit pakketten, water- en akkerpakketten en het biodiversiteitspakket.