Project

Bloeiende boerensloot

Waarom het project Bloeiende boerensloot?
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil het waterbewustzijn van agrariërs die deelnemen aan blauwe diensten vergroten. Ook wil HHNK inzicht in de effecten van het beheer en andere watermaatregelen op de waterkwaliteit en vegetatie in de sloot. Daarom was in 2022 het project Bloeiende boerensloot gestart en wordt dit nu in 2023 voortgezet, waarin agrariërs de hoeveelheid waterplanten in hun eigen sloten beschrijven. Hoe meer boeren er aan het onderzoek mee doen, hoe beter we zicht krijgen op de effecten van sloot- en slootkantbeheer op de begroeiing met waterplanten.

Wat vragen wij van u?
Meedoen aan het project ‘Bloeiende boerensloot’ betekent dat u, één van uw huisgenoten of personeelslid in de periode tussen 1 juli en 30 augustus van minimaal 2 tot maximaal 8 van uw sloten éénmalig gegevens verzamelt. Per sloot wordt een traject van 100 meter uitgekozen, waar u onder meer de hoeveelheid waterplanten (en als u het leuk vindt ook de soorten) in het water noteert en onder andere ook de diepte en de breedte van de sloot en het doorzicht van het water gaat meten. Dit vraagt een tijdsbesteding van ongeveer een half uur per sloot van u. Als vergoeding krijgt u een startbedrag van €90 en per gemonitorde sloot komt daar €15,- bij op tot een maximum van 210 euro. In een workshop krijgt u instructies hoe en wat u moet onderzoeken. Na afloop nemen we contact met u op om uw ervaringen te horen.

Hoe ondersteunen wij u?
Als ondersteuning bieden wij u de volgende hulpmiddelen:

  • Webomgeving toegankelijk via emailadres. Smartphone is wel noodzakelijk.
  • Een heldere handleiding
  • Een speciale meethark
  • Instructiefilmpjes over het veldwerk in de praktijk

Onze vereniging organiseert een startbijeenkomst (workshop). Dan leggen we het gebruik van de webomgeving uit, maar lopen we ook alle vragen langs die hierin aan bod komen. Voor vragen tijdens het verzamelen van de gegevens staan we ook (telefonisch) klaar.

Wat krijgt u terug?
Het leuke van meedoen is dat u leert over het effect van het aangepaste beheer op sloten in het algemeen en speciaal op uw eigen sloten. Daarmee leert u (beter) te begrijpen hoe slootecosystemen werken. Ook krijgt u inzicht in de ecologische kwaliteit van sloten in een veel groter gebied en kunt u daar de kwaliteit van de sloten op uw eigen bedrijf mee vergelijken. Met de verkregen informatie hoopt HHNK de effectiviteit van agrarisch waterbeheer en daaraan gekoppelde beheerpakketten beter in beeld te krijgen. Hiermee kan het agrarisch waterbeheer worden geoptimaliseerd. Ook voor u als agrariër heeft dit voordelen: meer natuur in de sloten draagt bij aan het groene imago van boeren en levert u sloten op om trots op te zijn. Wij zouden het leuk vinden als u meedoet!

Mocht u tegen vragen aanlopen gedurende de uitvoering van uw veldwerk, neem dan gerust contact op met Grada Kwantes van Water, Land & Dijken

Meer weten?
Wilt u meedoen aan het project ‘Bloeiende boerensloot’ of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Grada Kwantes 06-25 48 20 57 g.kwantes@waterlandendijken.nl

Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door: