Plaatsen van vossenrasters rondom percelen

Soort werk: plaatsen van vossenrasters rond percelen om predatie  door vossen tegen te gaan

Periode: tussen half februari en eind maart

Frequentie en duur: per vossenraster een dagdeel, liefst meerdere dagdelen beschikbaar voor het plaatsen van rasters bij boeren.

Fysieke inspanning:  gemiddeld, lopen door het vaak nog natte boerenland, de rasterpalen plaatsen en draden spannen. Dit wordt samen gedaan, vaak met ca. 4 personen.

Beschrijving

Predatie is een grote zorg; sommige gebieden krijgen het zwaar te verduren. Het lijkt wel of alle predatoren het op de weidevogels, nesten en pullen hebben gemunt. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een stroomraster heel effectief kan zijn en de kans op predatie gereduceerd kan worden. Daarom zetten we hier als Water, Land & Dijken volop op in.

Boeren en vrijwilligers gaan elk jaar in februari samen aan de slag met het plaatsen van vossenrasters rondom percelen in weidevogel kerngebieden. Dit met als doel om de vos op afstand te houden van weidevogelnesten en kuikens. Alle hulp is daarbij welkom.

Werkzaamheden

De taak bestaat uit het plaatsen van een vossenraster om een perceel waar veel weidevogels worden verwacht. Het raster is opgebouwd met hoekpalen en geleidingspaaltjes, waarlangs 4 ‘schrikdraden’ worden gespannen. Dit wordt samen gedaan, want het is een aardige klus. Eenmaal vaardig, dan is het fijn als vrijwilligers de tijd en mogelijkheid hebben om bij meerdere boeren vossenrasters te plaatsen. Na afloop van het broedseizoen moeten de vossenrasters weer verwijderd worden.

Meer weten of interesse in deze vrijwilligers taak? Neem contact op met het secretariaat van Water, Land & Dijken via secretariaat@waterlandendijken.nl