Aanleg en onderhoud visdiefeilandjes en -vlotten

Soort werk: aanleg en onderhoud visdiefeilandjes en –vlotten, zoals van onkruid ontdoen en indien nodig repareren. In het najaar ontmantelen en opbergen. In het voorjaar weer gebruiksklaar maken.

Periode: tussen half februari en eind maart en in het najaar.

Frequentie en duur: p2 à 3 uur per locatie.

Fysieke inspanning:  gemiddeld/zwaar

Beschrijving

Visdieven foerageren in de vele polders binnen ons werkgebied maar broeden er op zeer beperkte schaal omdat er geen geschikte broedgelegenheden en/of onvoldoende broedlocaties voorhanden zijn. Water, Land & Dijken heeft de afgelopen twee jaar broedgelegenheid gecreëerd met als doel de terugkeer van de visdief als permanente broedvogel in ons werkgebied. Dit door de aanleg van schelpenbanken, schelpeneilanden en het uitleggen van grote met schelpen ingerichte broedplatforms.

Werkzaamheden

De visdiefeilandjes liggen op een plasdrasperceel. Voordat het perceel plasdras gezet wordt moet in het vroege voorjaar de schelpeneilanden van onkruid ontdaan worden en indien nodig gerepareerd.

De visdiefvlotten worden in de winter opgeslagen in de schuur. In het najaar moeten deze ontmanteld worden, van schelpen ontdaan en loskoppelen. Dan indien mogelijk  binnen in een schuur bij de boer opbergen. In het voorjaar weer ter plekke brengen, indien nodig repareren. En de schelpen er weer op aanbrengen.

Het vervoer van de vlotten en de big bag schelpen heen en weer naar de plaats van bestemming gaat in samenwerking met de boer. Deze kan de spullen met een trekker ter plaatse brengen. Zelf meenemen: schoppen, emmers, werkhandschoenen, gereedschap om kleine reparaties uit te voeren zoals accuschroefmachine, tie wraps, touw, mes. Soms is een waadbroek handig.

Meer weten of interesse in deze vrijwilligers taak? Neem contact op met het secretariaat van Water, Land & Dijken via secretariaat@waterlandendijken.nl