Vrijwilliger weidevogelbescherming

Soort werk: observeren, lokaliseren, markeren, registreren en beschermen van weidevogelnesten

Periode: maart t/m juni

Frequentie en duur:  1 dagdeel per week

Eisen:  basiscursus weidevogelbescherming (kan elk jaar in maart worden gevolgd)

Materiaal: laarzen, verrekijker, nestregistratieboekje of mobiel, markeerstokken, nestbeschermers

Fysieke inspanning: gemiddeld (lopen door ongelijk terrein/grasland)

Nestbescherming vindt plaats om weidevogelnesten in grasland te beschermen bij werkzaamheden van de boer, zoals bemesten of maaien. Om ze te kunnen beschermen dienen de locaties van de nesten te worden opgespoord. Dit gebeurt in kleine groepjes van vrijwilligers, doorgaans op een vast dagdeel in de week en steeds bij dezelfde boer.

Werkzaamheden

Vrijwilligers sporen nesten op door de weidevogels en hun gedrag te observeren (met verrekijker of telescoop). Daaruit kan worden afgeleid of ze een nest hebben en waar dat nest zich ongeveer zou moeten bevinden. Vervolgens wordt het nest gericht opgezocht, gemarkeerd en geregistreerd, zodat de boer er rekening mee kan houden tijdens zijn werkzaamheden.

Indien nodig (bij beweiding) worden nestbeschermers geplaatst om nesten te beschermen tegen vertrapping door vee. Of er worden vlaggen geplaatst om kuikens uit een perceel te verjagen vlak voor het maaien.

Gedurende het seizoen worden door de vrijwilligers wekelijks de nesten en uitkomstresultaten gemonitord en geregistreerd. Registratie vindt plaats in de Boerenlandvogelmonitor.

Vrijwilligers hebben nauw contact met de boer over werkzaamheden die op het land plaatsvinden. Daar worden de beschermingsactiviteiten zoveel mogelijk op afgestemd.

Concreet betekent dit dat u elke week een dagdeel op een boerenbedrijf de vogels gaat observeren en indien nodig de percelen doorloopt om nesten te markeren.

Meer weten of interesse in deze vrijwilligers taak?  Neem contact op met het secretariaat van Water, Land & Dijken via secretariaat@waterlandendijken.nl