Monitoring akkervogels

Soort werk :observeren en tellen van akkervogels en hun gedrag bij kruidenrijke akkerranden in de Beemster, Schermer en Purmer. Vogels kunnen herkennen is een pré (akkervogels, zangvogeltjes)

Periode: juni t/m september, bij sommige percelen jaarrond

Frequentie en duur: 1 á 2 dagdelen per maand

Fysieke inspanning: gemiddeld

Omschrijving

Meerdere akkerbouwers in de droogmakerijen Schermer, Beemster en Purmer hebben op hun percelen maatregelen getroffen ten gunste van akkervogels, biodiversiteit en insecten en waterkwaliteit. Zij hebben kruidenrijke akkerranden ingezaaid of een vogelakker aangelegd. Om te kunnen beoordelen of deze maatregelen effect hebben, worden de vogels geteld die gebruik maken van deze akkerranden en vogelakkers.

Werkzaamheden

De ingezaaide akkerranden staan van juni t/m september. In deze periode dienen elke maand de soorten en aantallen vogels in de akkerrand te worden gemonitord. Een vogelakker of wintervoedselakker ligt 1 tot 3 jaar op dezelfde plek. Hier dient jaarrond elke maand een vogeltelling te worden uitgevoerd.

Voor de telling wordt de akkerrand of vogelakker betreden zodat vogels opvliegen. Laarzen, verrekijker en/of telescoop zijn dan wenselijk.

De locaties waar vogels worden waargenomen moeten worden ingetekend op kaart (dit kan op papier of digitaal met mobiel of tablet) en ingevoerd in de Boerenlandvogelmonitor. Mooi als meteen ook het gedrag van de vogels wordt vastgelegd, omdat daaruit kan worden afgeleid of het om broedvogels gaat of niet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Stam, veldcoördinator bij WLD, telefoon 06 1542 9987 of e-mail m.stam@waterlandendijken.nl