Inventariseren van plantensoorten

Soort werk: monitoren / inventariseren op de aanwezigheid van plantensoorten in slootkanten en op kruidenrijke percelen. Kennis van plantensoorten is wenselijk maar leren door mee te lopen met ervaren vrijwilligers is mogelijk. Eigen vervoer is handig omdat de locaties lastig met openbaar vervoer te bereiken zijn.

Periode: juni–augustus.

Frequentie en duur: 1 a 2 dagdelen.

Fysieke inspanning: gemiddeld, het betreft veel wandelen door boerenland langs slootkanten en op percelen om de planten te bestuderen.

Botanische randen

Om de waterkwaliteit te verbeteren doen boeren mee met de ‘Botanische weiderand’. Dat houdt in dat ze vanaf de slootkant een strook van 2 meter breed vrijhouden van bagger, mest en slootvuil. Hierdoor is er minder uitspoeling van nutriënten naar de sloot en draagt het bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Want door het niet bemesten ontstaat verschraling van de grond en daardoor ontstaat er ruimte voor specifieke plantensoorten. Of die inderdaad in de botanische weideranden aanwezig zijn wordt door de vrijwilligers geïnventariseerd.

Kruidenrijke percelen

Kruidenrijke graslanden zijn botanisch waardevol en belangrijk voor weidevogels en insecten. Insecten die op de bloeiende kruiden afkomen zijn een belangrijke voedselbron voor opgroeiende weidevogelkuikens.

Werkzaamheden

De aanwezige plantensoorten worden op een invulformulier genoteerd. Bij twijfel kan er altijd een veldgidsje of een planten app geraadpleegd worden of foto’s gaan via whatsapp onderling rond voor advies.

Vrijwilligers voeren de inventarisaties in groepjes uit. Informatie over de locaties en alle benodigde kaarten en formulieren ontvangt men in het voorjaar tijdens een startbijeenkomst en tevens per mail. In het najaar is er weer een bijeenkomst om met elkaar de resultaten te bespreken. Bijna jaarlijks wordt er door Water, Land & Dijken een veldexcursie planten determineren georganiseerd om de kennis te vergroten.

Meer weten of interesse in deze vrijwilligers taak? Neem contact op met het secretariaat van Water, Land & Dijken via secretariaat@waterlandendijken.nl