Project

Weidevogeldrone: nesten opsporen met de nieuwste techniek

Sinds 2017 is Water, Land & Dijken in bezit van een geavanceerde drone, die in staat is weidevogelnesten op te sporen. De weidevogeldrone is uitgerust met een warmtecamera. Als de drone vroeg in de ochtend over een weiland vliegt, ziet de warmtecamera het verschil in temperatuur tussen de koude bodem en de warme nesten. Zo kan de drone binnen een uur flink wat hectare land afzoeken op weidevogelnesten.

Ondersteuning bij nestbescherming

Water, Land & Dijken zet de drone tijdens het broedseizoen in bij zoveel mogelijk agrarische leden. De drone ondersteunt zo de boeren en de vrijwilligers bij hun nestbescherming. Boeren en vrijwilligers blijven onmisbaar: de nesten die zijn gevonden door de drone worden altijd in het veld nagezocht en gecontroleerd.

Hieronder een filmpje gemaakt door onze veldcoördinator Tanja Verbij, 5 juni 2019

en een filmpje gemaakt door Nieuwe Oogst, 17 mei 2017

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de weidevogeldrone? Vraag via ons secretariaat, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: secretariaat@waterlandendijken.nl

Gefinancierd door:

Innovatiefonds Water, Land & Dijken