Project

Weidevogelboerderijen

Weidevogelboerderijen

Sinds 2020 zijn er drie weidevogelboerderijen binnen ons werkgebied opgericht. De drie bedrijven die met deze langjarige beheercontracten gaan werken, zijn natuurlijk niet voor niets door de selectie gekomen. Ze zetten zich alle drie al vele jaren  actief in voor de weidevogels. Met beheercontracten van 15 jaar krijgen ze de kans om ook op de langere termijn het verschil te kunnen maken. De beheercontracten worden vergoed vanuit de Natuurcompensatie Markermeerdijken.

Hieronder stellen ze zich voor:

Cees Hardebol uit Broek in Waterland (de Belmermeer)

Cees heeft in de Belmermeer een boerderij met pensionstalling voor paarden (Stal Baco). Daarnaast heeft hij schapen, vleesvee en verhuurt hij fluisterboten. Samen met z’n zoon heeft hij ook een loonwerktak.

Al van jongs af aan heeft Cees veel affiniteit met weidevogels. Zijn vader was er al actief mee bezig en Cees is door hem aangestoken. Hij zorgt ervoor dat z’n percelen, zo’n 20 hectare, bij de boerderij helemaal zijn ingericht op weidevogels. Hij plaatst een vossenraster, heeft z’n waterpeil verhoogd, rijdt ruige mest uit, heeft kruidenrijk grasland ingezaaid en heeft enkele greppel plas-drassen ingericht. Ook hebben sommige percelen een rustperiode met uitgesteld maaien in het broedseizoen terwijl op andere percelen extensief geweid wordt. Al deze maatregelen zorgen voor een mozaïekbeheer ten gunste voor de weidevogels.

En dat is te merken want die komen hier graag. Bezoekers die regelmatig te vinden zijn, zijn: grutto, kievit, tureluur, scholekster, kwikstaart, gele kwikstaart, watersnip, veldleeuwerik en boerenzwaluw. Cees weet ook echt alles over deze vogels en hun gedrag te vertellen.

De Breedijk Hoeve uit Holysloot

De Breedijk Hoeve is een biologische boerderij met honderd hectare grond in landelijk Amsterdam-Noord (holysloot). Teunis Breedijk en zijn zus Ingrid runnen het bedrijf. De zoogkoeien en schapen worden op een biologische manier gehouden. Een groot deel van het jaar lopen deze zoogkoeien met hun kalfjes en de schapen met hun lammetjes buiten in het weiland. Tevens biedt de Breedijk Hoeve sinds 2002 dagbesteding aan deelnemers met verschillende achtergronden. En is er een kleinschalige pensionstalling met plaats voor tien paarden of pony’s. De paarden en pony’s lopen zomers in groepen in de weide en in de winter staan ze zoveel mogelijk buiten in groepjes in diverse paddocks.

De Breedijk Hoeve is al meer dan twintig jaar actief bezig met natuurbeheer.  Door op een weidevogel vriendelijke manier op het land te werken, willen ze een bijdrage leveren aan het behoud van de verschillende soorten weidevogels. Zo is er een plas-dras gecreëerd, wordt het waterpeil in het broedseizoen hoger gezet, wordt er ruige mest uitgereden, is er op bepaalde percelen extensief weiden en op andere percelen juist weer rust met uitgesteld maaien. Al deze maatregelen zorgen voor een mozaïekbeheer ten gunste voor de weidevogels.

En dat is te merken want die komen hier graag. Bezoekers die regelmatig te vinden zijn, zijn: Grutto, Kievit, Tureluur, Scholekster, Kwikstaart, Gele kwikstaart, Watersnip en Veldleeuwerik. Teunis weet ook echt alles over deze vogels te vertellen.

Maatschap Terlouw op Marken

Op het voormalige eiland Marken ligt de boerderij van familie Terlouw. De boerderij is nog vrij nieuw, hij bestaat sinds 2009. Toch is het wel in de oude stijl van Marken gebouwd en zou je zeggen dat het er al jaren staat midden op het eiland. Mts. Terlouw is een melkveebedrijf met ongeveer honderd melkkoeien. De melk wordt geleverd aan Campina. Daarnaast heeft de boerderij een rustpunt en kun je streekproducten aanschaffen uit de automaat. Zoon Tim Terlouw wil graag in de toekomst het bedrijf van z’n ouders, Wim en Jeanine, overnemen.

De familie Terlouw zet zich, sinds dat ze gevestigd zijn op Marken, actief in voor de weidevogels. Er zijn allerlei maatregelen getroffen om de vogels het naar de zin te maken. Zo is er een plas-dras gecreëerd, wordt het waterpeil in het broedseizoen hoger gezet, wordt er ruige mest uitgereden, is er op bepaalde percelen extensief weiden en op andere percelen juist weer rust met uitgesteld maaien. Ook zijn er diverse percelen met kruidenrijk grasland ingezaaid. Al deze maatregelen zorgen voor een mozaïekbeheer ten gunste voor de weidevogels.

En dat is te merken want die komen hier graag. Bezoekers die regelmatig te vinden zijn, zijn: grutto, kievit, tureluur, scholekster, kwikstaart, gele kwikstaart, watersnip en veldleeuwerik. Je kan ze ook zelf komen bekijken want er is een vogelkijkhut op het land van de familie Terlouw die je kunt boeken tijdens het broedseizoen.

Wilt u meer informatie over dit project neem contact op met Grada Kwantes, e-mail: g.kwantes@waterlandendijken.nl

De weidevogelboerderijen zijn mogelijk gemaakt door:

Cees Hardebol

Teunis Breedijk

Tim en Wim Terlouw