Project

Kleine zangvogeltjes

‘Op een mooie zonnige lentedag wandel je over een onverhard wandelpaadje dwars door de weilanden. Overal om je heen zie je de prachtige kleuren van bloeiende planten en hoor je de uitbundige zang van veldleeuweriken om je heen’. Veel mensen zullen dit beeld herkennen vanuit hun jeugd. Er waren toen nog veel veldleeuweriken, maar het aantal is vanaf 1960 met 90% achteruitgegaan. Dit geldt niet alleen voor de veldleeuwerik, maar ook met andere zangvogels die broeden in graslanden, zoals de gele kwikstaart en graspieper, gaat het slecht. Water, Land & Dijken gaat opzoek naar manieren om de aanwezige zangvogels in het werkgebied te behouden en waar mogelijk nieuwe leefgebieden te creëren.

Het project zal bestaan uit een driejarig praktijkonderzoek, waarbij beheerpakketten ontwikkeld zullen worden die specifiek gericht zijn op de kleine zangvogeltjes. De beheerpakketten moeten inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering en moeten zorgen voor het behoud van de veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper. Het project vindt plaats in Egmond-Binnen, Oosterveld, Uitgeest, Heiloo en Zuidschermer.

In 2021 wordt het project gestart met onder andere het achterhalen van de effecten van plasdras, insectenranden, gefaseerd maaibeheer en het niet maaien van slootranden op de kleine zangvogels. De verschillende pakketten worden gedurende het broedseizoen goed gemonitord. Na het broedseizoen zullen de resultaten besproken worden en zal bepaald worden hoe de beheerpakketten verbeterd kunnen worden.

Wil je meer weten over dit project?
Tessa Hoogeveen, veldcoördinator/junior projectleider, e-mail:  t.hoogeveen@waterlandendijken.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Stichting Edwin Bouw Fonds.