Project

Kleine zangvogeltjes

Kleine zangvogeltjes

‘Op een mooie zonnige lentedag wandel je over een onverhard wandelpaadje dwars door de weilanden. Overal om je heen zie je de prachtige kleuren van bloeiende planten en hoor je de uitbundige zang van veldleeuweriken om je heen’. Veel mensen zullen dit beeld herkennen vanuit hun jeugd. Er waren toen nog veel veldleeuweriken, maar het aantal is vanaf 1960 met 90% achteruitgegaan. Dit geldt niet alleen voor de veldleeuwerik, maar ook met andere zangvogels die broeden in graslanden, zoals de gele kwikstaart en graspieper, gaat het slecht. Water, Land & Dijken gaat opzoek naar manieren om de aanwezige zangvogels in het werkgebied te behouden en waar mogelijk nieuwe leefgebieden te creëren.

Het project bestaat uit een driejarig praktijkonderzoek, waarbij beheerpakketten ontwikkeld zullen worden die specifiek gericht zijn op de kleine zangvogeltjes. De beheerpakketten moeten inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering en moeten zorgen voor het behoud van de veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper. Het project vindt plaats in Egmond-Binnen, Oosterveld, Uitgeest en Heiloo.

In 2021 en 2022 zijn verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals het aanleggen van insectenranden, het gefaseerd maaien van percelen, het niet meemaaien van slootranden en het aanbrengen van braakstroken in grasland. De aanwezigheid en het gedrag van de zangvogels is hierbij gemonitord. Ook in 2023, het laatste jaar van dit project, zullen deze maatregelen uitgevoerd en gemonitord worden.

In 2023 zijn vanuit dit project ook twee diopsis insectencamera’s geplaatst. Een camera staat op een perceel met uitgestelde maaidatum waar veel kruiden en veel zangvogels aanwezig zijn. De andere camera is geplaatst op een regulier gebruikt perceel met minder kruiden en geen/weinig zangvogels. De diopsis fotografeert alle insecten die langsvliegen en op de gele plaat voor de camera gaan zitten. Wij hopen door het plaatsen van de camera’s meer te leren over de samenhang tussen insecten, kruiden, graslandgebruik en de aanwezigheid van zangvogels.

Wil je meer weten over dit project?
Tessa Hoogeveen, projectleider agrarische natuurbeheer, e-mail:  t.hoogeveen@waterlandendijken.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Stichting Edwin Bouw Fonds