Dit project is afgerond

Visie en plan voor het landschap in de regio Assendelft/Uitgeest

Provincie Noord-Holland is op zoek naar een locatie voor de verbindingsweg tussen de A8 en de A9.

Om te voorkomen dat deze weg door hun gebied komt te liggen, heeft een aantal boeren besloten hiertegen het heft in eigen handen te nemen. Dit door een plan te maken vanuit alle boeren in de regio, gericht op de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het agrarische gebied Assendelft. Om aan te tonen dat het gebied tussen Assendelft en de A9 veel te belangrijk is om te versnipperen met nog een weg. Cultuur, recreatie, kwaliteitslandschap en natuur komen hier samen en vragen om zorgvuldig beheer en recreatieve ontwikkeling. De bewoners van Heemskerk, Beverwijk, Assendelft, Krommenie, Uitgeest en verder waarderen het gebied vanwege deze kwaliteiten.

Water, Land & Dijken heeft een visie en een plan opgesteld voor het landschap in de regio Assendelft/Uitgeest. Dit plan wordt gedragen door de boeren en richt zich op natuur en biodiversiteit, beleefbaar landschap, schoon water en een gezonde bodem.

Deze opdracht hebben we afgerond in oktober 2020. Onze conclusie was als volgt:

De kracht van dit gebied zit hem in de agrariërs die het land goed kennen en al jaren beheren. Zij zorgen voor het openhouden van het gebied, voor de bemesting wat goed bodemleven geeft, dragen zorg voor het maaien, de beweiding en de afvoer van materiaal zoals riet. Met resultaat een gebied  rijk aan biodiversiteit en vogelsoorten.

De boeren zijn ook bereid hun bijdrage te vergroten door extra maatregelen te nemen die het gebied versterken. De regio wordt al veel bezocht door toeristen vanwege het fraaie, open, cultuurhistorische landschap, met de nieuwe activiteiten wordt de drang het gebied te bezoeken alleen maar groter.

Wij hebben als vervolg een gebiedsgerichte aanpak geadviseerd waarin alle actieve partijen in het gebied samen werken. ze versterken met elkaar de omgeving waarin ruimte is voor agrarische bedrijfsvoering en waarin mensen genieten van volledige ontspanning door de rust die het platteland biedt. Fietsen, watersporten, wandelen door de weiden of cultuursnuiven en dat allemaal in de groene achtertuin van Zaanstad, Heemskerk, Uitgeest en Beverwijk.

Wilt u meer informatie over dit project neem contact op met Martine Bijman, e-mail: m.bijman@waterlandendijken.nl