Project

Levende veenbodems

Aanleiding

Een vruchtbare bodem is de basis voor een goed renderend bedrijf, én de biodiversiteit op het agrarisch bedrijf. Natuurlijke processen in de bodem (bodembiologie) spelen daarbij een belangrijke rol. De bodem is een levend systeem, waarbij je aan verschillende knoppen kunt draaien om de vruchtbaarheid en gezondheid te verbeteren. De afgelopen decennia is er veel aandacht geweest voor de chemische kant.

2-jarig project met 24 WLD leden vanaf najaar 2021

Via een 2-jarig gezamenlijk project bieden Water, Land & Dijken en Stichting Wij.land 24 deelnemers een verdiepingstraject én pilot aan om ook meer inzicht te krijgen in de biologische kant van het gehele bodemsysteem. Door onder andere de mineralen- en sporenbalans te herstellen en het bodemleven te voeden benutten we de natuurlijke processen van de bodem optimaal en verminderen we de afhankelijkheid van chemische inputs. Binnen het project worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Gericht op rundveehouderij in veenweidegebied

Het project is gericht op rundveehouders in veenweidegebied en zoomt in op zaken als wat is een gezonde bodem, hoe interpreteer je bodemanalyses, hoe bemest je optimaal, wat zijn oorzaken van structuur bederf e.d. Daarnaast wordt toepasbare bodembiologie uitgewerkt in samenhang met de bedrijfskringloop (bodem, ruwvoer, koe, mest). De deelnemers leren de bodem kennen als een  levend systeem, waarbij u aan diverse knoppen kunt draaien om meer en beter voer van het land te halen en biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

Partners

Gefinancierd door

Het project is inmiddels afgerond, er hebben 24 agrariërs aan deelgenomen.

Gedurende 1,5 jaar is er een combinatie van inspiratieavonden, excursies, verdieping en praktijk georganiseerd.

Het leertraject bestond uit de volgende activiteiten:

*2-daagse bodemcursus

In najaar 2021 hebben de deelnemers een -daagse praktische bodemcursus gehad, verzorgd door René Jochems van adviesbureau Groeibalans. Omroep Landsmeer heeft een filmpje gemaakt over de 2e cursusdag, zie hieronder.

*het steken van een bodemmonster op het bedrijf van de deelnemers, analyse en een 1e schriftelijk advies, die we in de studiegroep hebben besproken. Vervolgens heeft men een  adviesgesprek op het bedrijf gehad, waar dieper in de gehele bedrijfsvoering werd gedoken, een profielkuil is gegraven. Daaruit is een schriftelijk maatwerk advies voor het bedrijf geschreven. Deze adviezen zijn uitgevoerd door bodemdeskundige Joost van der Kroon (ook Groeibalans).

Op basis van de verstrekte adviezen is men vervolgens zelf aan de slag gegaan met het uitvoeren van maatregelen op ca. 3 hectare. Parallel aan dit traject waren er thema-avonden, een excursie en een afsluitende bijeenkomst.

Vanuit het project was er per deelnemer een bijdrage in de materiaalkosten (bijv. zeeschelpenkalk) voor de 3 hectare van maximaal € 600,-. Deze vergoeding wordt mogelijk verlengd tot 3 jaar (intentie van Wij.land).

Meer weten? 

Contactpersoon: Annemarie Koelemeijer, a.koelemeijer@waterlandendijken.nl, 06-25593447.

In het filmpje van de 2e cursusdag hieronder van Omroep Landsmeer legt een van de cursisten uit waarom hij voor zijn bedrijf de bodem zo belangrijk vindt.