Vaarexcursie werkgroep gebiedsproces Eilandspolder/de Mijzen

Verslag vaarexcursie:

Om ervoor te zorgen dat de hele gebiedsproces werkgroep hetzelfde beeld heeft van het gebied stapten we maandagmiddag 1 mei jl. met elkaar op de boot voor een vaarexcursie door de Eilandspolder. Hierbij vielen een aantal dingen op wat huiswerk oplevert voor de werkgroep. Met elkaar moeten we antwoorden vinden op de vraagstukken in het gebied. Het duurt nog even voor we deze zullen behandelen, de eerst volgende bijeenkomst van de werkgroep is namelijk pas weer na de zomer.

Wat is opgevallen:

 • Eilandspolder west grote aantallen weidevogels, deze aantallen zijn in oost veel minder;
 • Veel (verwaarloosde) recreatie-eilandjes in oost;
 • Natuurvriendelijke oevers helpen afkalving tegengaan maar beheer van de oever is cruciaal om verruiging en bomengroei te voorkomen;
 • De waterkwaliteit laat soms te wensen over. Er wordt water ingelaten wat wellicht negatieve gevolgen heeft in sommige delen van de polder, echter of dit echt zo is weten we niet;
 • Actieve vrijwilligersgroep die botanische rijkdom weet te behouden;
 • Enkele percelen zijn afgeplagd tgv veenmosrietland. Percelen zien er mooi uit, afplaggen heeft (door inspanningen vrijwilligersgroep) effect gehad;
 • Sommige percelen verruigen hier en daar.

Vraagstukken:

 • Wat te doen met de verwaarloosde recreatie-eilandjes. Laat je dit zo met de negatieve effecten op weidevogels als gevolg of pak je ze aan? En als je de eilanden aanpakt, wiens verantwoordelijkheid is dit dan, wie draait op voor de kosten, tegen welke prijs?
 • Natuurvriendelijke oevers (nvo’s) gaan afkalving tegen. Beheer van nvo’s op agrarische grond kan gefinancierd worden vanuit ANLb. Wanneer grond is omgezet van landbouw naar natuur kan dit niet meer. Hoe garandeer je beheer van nvo’s?
 • Wat is het effect van de waterinlaat, dit wordt nog niet gemeten.
 • Kun je iets doen aan de waterkwaliteit?
 • Wat is het effect van het realiseren van nieuwe veenmosrietlandjes op de norm voor stikstofdepositie in het gebied?
 • Verruiging vindt hier en daar plaats. Hoeveel ha kan een boer beheren zonder dat verruiging plaats vindt met de huidige beheervoorwaarden?

Gebiedsproces Mijzen versneld

Het gebiedsproces in de Mijzen is met de verkoop van het bedrijf van maatschap Smit-Krul aan de provincie in een stroomversnelling gekomen. De provincie heeft daarom besloten dit gebiedsproces los te trekken van dat van de Eilandspolder. Op 1 juni a.s. vindt de eerste informatiebijeenkomst plaats in de Mijzen.

Water, Land & Dijken is gevraagd om samen met Hollands Noorden een voorstel te schrijven voor herverdeling van de gronden die vrijgekomen zijn bij de verkoop. Dit bespreken we met de boeren uit het gebied. Het gaat hierbij om alle grondgebruikers, ook niet-leden vragen we naar hun wensen.

Martine Bijman – 1 mei 2023