Stand van zaken gebiedsproces Oostzanerveld mei 2023

Verslag online werkgroep bijeenkomst 20 april 2023

Voortgang van het gebiedsproces

Op 20 april jl. keken we met de werkgroep leden terug op de eerste bijeenkomst van de werkstromen, hebben we met elkaar de onderzoeksvragen aangescherpt die zijn opgesteld n.a.v. de werkstromen en hebben we de volgende werkstroombijeenkomsten voorbereid.

Inhoud

De conclusie is dat de bijeenkomsten van de verschillende werkstromen anders zijn verlopen. Daarnaast blijkt dat meerdere deelnemers de behoefte hebben ook input te leveren bij andere werkstromen dan waar zij zich in eerste instantie voor hebben opgegeven. Om die reden wordt de planning van de werkstroombijeenkomsten hier en daar aangepast.

Inbreng WLD

Tijdens de eerste informatieavond op 23 januari jl. kwam vanuit de zaal het voorstel het beheer tegen betaling uit te laten voeren door een aantal boeren uit het gebied. WLD heeft een berekening gemaakt waar oppervlakten, natuurdoeltypen, beheervergoedingen en eigendomssituatie zijn uitgewerkt. Deze berekening ligt ter beoordeling bij de werkgroep leden. De volgende keer zullen we deze met elkaar bespreken.

1 mei 2023 – Martine Bijman