Startdocument gebiedsproces Oostzanerveld

De provincie heeft de conceptversie van het Startdocument gebiedsvisie Oostzanerveld definitief gemaakt en inmiddels gepubliceerd. Dit document beschrijft de opgaven voor het gebied, de visie van de provincie op het gebied en het plan van aanpak voor de planvormingsfase. Ook staat erin beschreven op welke manier partijen/personen kunnen bijdragen aan het samenstellen van het Toekomstperspectief.

Startdocument gebiedsproces Oostzanerveld

7 maart 2023 – Martine Bijman