Gebiedsatlas Oostzanerveld

De provincie heeft ook de gebiedsatlas op hun website gezet. In dit stuk staat omschreven om welke regio het gebiedsproces draait en staan de kenmerken van het gebied weergegeven, inclusief oppervlakten per natuurdoel en doelsoorten.

Gebiedsatlas Oostzanerveld

7 maart 2023 – Martine Bijman