Project

Scholekster broedplateaus

In het teken van het Jaar van de Scholekster 2023 besteed ook WLD dit jaar extra aandacht aan deze vogelsoort. Via Betrekken bij Groen Fonds hebben we subsidie ontvangen voor het plaatsen van broedplateaus voor de scholekster. De kans op predatie door grondpredatoren zoals: vos, marterachtigen, ratten en zelfs egels wordt hierdoor fors kleiner en het broedsucces vergroot.

Maar liefst 123 Broedplatforms staan op 68 locaties in het werkgebied van WLD  in plas drassen, geschikte sloten, geïnundeerde greppels en gras- en bouwlanden. Door de scholeksters van de broedplateau’s intensief te volgen kan ook informatie worden verzameld wat de resultaten zijn m.b.t. broedresultaat, bezettingsgraad, uitkomst percentages en eventueel BTS-cijfers. Dat velen de scholeksters een warm hart toedragen blijkt uit de vele enthousiaste reacties en inzet van onze agrarische leden.