Project

Biodiversiteit op boerenerven gemeente Alkmaar

Het boerenerf is een plek waar veel leven van het boerenland samenkomt. Daar liggen ook kansen om nog meer biodiversiteit te creëren met relatief eenvoudige maatregelen. Gemeente Alkmaar gaat, in samenwerking met Water, Land & Dijken, dit een stimulans geven met het project ‘biodiversiteit op het boerenerf’. Water, Land en Dijken verzorgt de coördinatie en uitvoering.

Biodivers erf

Soorten als insecten, egels, vleermuizen en boerenzwaluwen komen vaak voor op de boerenerven. Met maatregelen als nestkasten, vleermuiskasten, bloemrijke overhoekjes, (fruit)bomen en heggen kunt u een nog betere leefomgeving creëren voor deze erfbewoners.  Allemaal maatregelen die niet heel ingrijpend zijn maar direct een stimulans geven aan de biodiversiteit.

Werkwijze

Agrariërs, binnen de gemeente Alkmaar, konden zich de afgelopen periode aanmelden voor dit project (aanmelding is tijdelijk gesloten). Een veldcoördinator van Water, Land & Dijken komt langs om een erfscan uit te voeren. Wat is er al aan biodiversiteit op het erf en met welke maatregelen zou het beter kunnen worden? Daarna wordt er een advies opgesteld en kan de uitvoering van de gekozen maatregelen plaatsvinden; het planten van  (fruit)bomen, het plaatsen van nestkasten of het aanleggen van een haag. Er zijn verschillende mogelijkheden. De materialen en planten worden (tot een maximum) beschikbaar gesteld vanuit het project.

Samenwerking met stichting Landzijde

Voor de uitvoering van diverse maatregelen gaan Water, Land & Dijken en de gemeente Alkmaar samenwerken met zorgboerderijen van stichting Landzijde. Deze stichting heeft als ambitie om activiteiten te stimuleren die een bijdrage leveren aan natuurbeheer en biodiversiteit en die door de cliënten uitgevoerd kunnen worden. Zij kunnen bijvoorbeeld voor dit project nestkasten maken en plaatsen bij de boeren.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Grada Kwantes, g.kwantes@waterlandendijken.nl of 06-25482057.

Hier kunt u de flyer Boerenerven gezocht downloaden

Via onderstaande button kunt u zich via een e-mail aanmelden voor dit project.