Dit project is afgerond

Pilot Biodiversiteitsmonitor

Het Wereldnatuurfonds ontwikkelt een biodiversiteitmonitor voor agrarische bedrijven. Hiermee kan de biodiversiteit van de bedrijven in beeld worden gebracht. 10 leden van Water, Land & Dijken hebben in het voorjaar van 2019 de biodiversiteitsmonitor uitgetest. Ze waren positief over het inzicht dat de monitor bood. Water, Land & Dijken levert ook een bijdrage in de verdere ontwikkeling van de monitor om te gebruiken voor beleidsdoeleinden en/of vergoedingsmogelijkheden.

Neem voor meer informatie contact op met Martine Bijman, tel. 0299 437 463, e-mailadres: m.bijman@waterlandendijken.nl

Gefinancierd door:

Wereldnatuurfonds