Dit project is afgerond

Optimale voorjaarsbemesting

70 Melkveehouders in West-Nederland, waaronder 20 in het werkgebied van Water, Land & Dijken, hebben in hun land sensorkastjes geplaatst die de bodemtemperatuur en het bodemvocht meten. Met de meetgegevens bepalen ze wanneer ze het beste mest kunnen uitrijden.

Verminderen emissies in veenweidegebied

Doel van dit project ‘Bodemafhankelijk bemesten’ is om de emissie in het westelijk veenweidengebied naar het water en de lucht te verminderen. Dit kan door de bemesting in het vroege voorjaar af te stemmen op het moment dat gras daadwerkelijk nutriënten opneemt. En op omstandigheden waarbij het risico op verliezen gering zijn.

Volgen van de mestgiften

We selecteerden de deelnemers voor dit project en begeleiden de deelnemende agrariërs. Dat doen we in samenwerking met VIC Zegveld en Wageningen University & Research. Tijdens dit tweejarige project worden de mestgiften gevolgd: wanneer, waarom en hoe vinden die plaats? We stimuleren deelnemers om bewust na te denken over de mestgiften en de mestgiftmomenten aan te passen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Annemarie Koelemeijer, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: a.koelemeijer@waterlandendijken.nl

Gefinancierd door:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.