Dit project is afgerond

Onderzoek effect drijfmest en ruige mest op weidevogelstand

Wat is het effect van bemesting van grasland voor weidevogels en hun jongen? Maakt het verschil als er ruige mest dan wel drijfmest is uitgereden? Water, Land & Dijken heeft hiervoor onderzoek gedaan op zes verschillende bedrijven. Bij drie agrariërs werd drijfmest uitgereden en bij drie agrariërs ruige mest. Er is onderzocht hoeveel wormen, insecten en weidevogels op de graslanden aanwezig waren. Daarnaast is gekeken hoe snel het gras groeide en of er verschil was in de kruidenrijkdom.

Uit het onderzoek is gebleken dat het mestsoort met name invloed heeft op de graslengte. Bij het uitrijden van drijfmest blijkt dat de ideale graslengte voor weidevogels (15-28cm) al in de eerste helft van mei wordt overschreden. Bij het uitrijden van ruige mest wordt de ideale graslengte in de tweede helft van mei overschreden. Daarnaast komt in het onderzoek ook naar voren dat het gewicht aan wormen op percelen met ruige mest hoger ligt dan op de percelen met drijfmest. De verschillen zijn echter klein. Tussen de kruidenrijkdom, het aantal insecten en het aantal territoria is geen duidelijk verschil waargenomen.

Contactpersoon: Tessa Hoogeveen: t.hoogeveen@waterlandendijken.nl of 06-21321439.